Aktuelni Ustav Republike Srbije nije usvojen u skladu sa demokratskom praksom i manjkav je u tehnčkom, lingivstičkom i pravnom pogledu.  Umesto konsolidacije društva u Srbiji, njegovi nedostaci su doveli do nastavka ustavne debate momentom usvajanja 2006. godine. Nakon dvanaest godina, nastupio je ponovo tzv. “ustavni momentum” u Srbiji praćen brojnim raspravama o izmenama aktuelnog Ustava. U ovom trenutku postoji potreba da se građanima Srbije podrobnije objasni odnos između i promena Ustava i procesa pristupanja EU. Naročito je važno, u aktuelnim debatama, objasniti koristi od postojanja i pune primene vladavine prave po građane i građanke Srbije i ulogu nezavisnog sudstva. Projekat je nastavak višegodišnjih napora EPuS-a usmerenih na izmenu Ustava, s tom razlikom što je aktuelni projekat fokusiran na uspostavljanje nezavisnog sudstva promenama Ustava.

Cilj projekta je doprinos javnoj debati o procesu pristupanja Srbije EU kroz zagovaranje promena Ustava. Specifični ciljevi su: (a) stvoriti podršku građana za ustavne promene, naročito nezavisno pravosuđe kao   prekretnicu u procesu pristupanja Srbije EU, (b) povećati medijsko prisustvo teme o nezavisnom pravosuđu u okviru ustavnih promena.

Aktivnostima u okviru projekta javnost se informiše, obrazuje i ubeđuje o značaju nezavisnosog  pravosuđa za proces pristupanja EU. Kampanja je srž svih aktivnosti i podrazumeva pisanje i promovisanje sižea politike, članaka i mikroblogova za potrebe deljenja sadržaja na društvenim mrežama, radne sastanke sa novinarima i debate sa građanima na javnim događajima širom Srbije. Stručnjaci iz oblasti ustavnog prava razmeniće svoja viđenja sa građanima u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Leskovcu, Zaječaru, Kruševcu i Subotici.

Trajanje projekta: 

Faza I: 1. avgusta 2018. – marta 2019.

Faza II: 1. april – 31. oktobar 2019.

Projekat finansijski podržava ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji u okviru MATRA programa Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

Mišljenja i stavovi izraženi na stranicama ovog veb sajta i svim elektronskim i štampanim materijalima u vezi sa projektom predstavljaju mišljenja i stavove autora i njihovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji, niti Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Holandije.

PRETHODNA ISTRAŽIVANJA:

Aktivnosti:

Dokumenti: