Evropski pokret u Srbiji je sa partnerima iz regiona započeo novi projekat Regionalna ekološka povelja mladih, čije sprovođene podržava Fond za Zapadni Balkan. Ove nedelje održan je onlajn pripremni sastanak partnera, a pored EPuS-a učestvovali su predstavnici Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle, organizacije Demokratija za razvoj iz Priština i ALFA Centra iz Nikšića.

Dogovoren je detaljan plan za realizaciju projektnih aktivnosti, koje će pružiti priliku studentima iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova* da ponude rešenja za fer tranziciju ka proizvodnji i potrošnji obnovljivih izvora energije.

Tokom leta će se raditi na pripremi projektnih aktivnosti, dok će u septembru na konkursu biti odabrano 16 studenata koji će učestvovati u  razvoju Regionalne ekološke povelje mladih i onlajn platforme za promociju dobrih ekoloških praksi u regionu.

Projekat Regionalna ekološka povelja mladih je usmeren ka osnaživanju mladih da u svojim lokalnim zajednicama preuzmu aktivniju ulogu u podizanju svesti o značaju prelaska na obnovljive izvore energije, kao i da kod donosilaca odluka i drugih relevantnih aktera sa Zapadnog Balkana zagovaraju za ambiciozniju agendu u pogledu smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte. Projekat nudi priliku za mobilnost i umrežavanje mladih sa Zapadnog Balkana, kako bi postali pokretači promena i formulisali nova rešenja za prelazak na ekološku proizvodnju i potrošnju energije.

 

*Ovaj naziv ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa Rezolucijom 1244 SB UN i odlukom Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti