U okviru projekta “Različitosti nas ujedinjuju” održana je online radionica za podizanje kapaciteta „Metodologija za rad sa srednjoškolcima na temu interkulturalizma“ preko Zoom platforme. Predstavnici i predstavnice 25 članica mreže Različitosti nas ujedinjuju su zajedno sa trenericom i psihološkinjom Tamarom Tomašević razgovarali o inkluzivnosti, razumevanju i prihvatanju različitosti.

Tokom radionica, učesnici i učesnice Mreže imali su prilike da razmene i unaprede svoja znanja o pravu na obrazovanje u kontekstu formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja, kao i da se bolje upoznaju sa temom kulturne raznolikosti i interkulturalnog dijaloga.

U četvrtak, 6. avgusta, kroz  interaktivni rad u grupama učesnici i učesnice razgovarali su o identitetu, položaju manjina u Srbiji, kao i o ulozi jezika kada govorimo o marginalizovanim grupama. Diskriminacija, stereotipi, represija manjinskih grupa bile su neke od tema koje su se obrađivale u petak 7. avgusta.

Cilj projekta „Različitosti nas ujedinjuju“ je stvaranje društva otvorenog za različite kulture koje neguju raznovrsnost tradicija i identiteta. Sam projekat, u okviru kojeg je osnovana istoimena Mreža, realizuje se u periodu od januara 2020. do januara 2022. godine, a sufinansiran je iz Programa Evropske unije Podrška civilnom društvu (Civil Society Facility).

#EuzaTebe #različitostinasujedinjuju