U organizaciji Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Kraljevu 14. decembra 2021. godine održana je radionica „IPARD u Srbiji, implementacija i planovi“ na kojoj su učestvovali Nataša Dragojlović, koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji,  Jasmina Miljković šef IPARD Upravljačkog tela i načelnik Odeljenja za upravljanje IPARD programom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i Dragan Roganović i prof. dr Dejan Krnjaić koordinatori radne grupe Nacionalnog konventa za poglavlja 11, 12 i 13.

Dejan Krnjaić, Jasmina Miljković, Dragan Roganović

Od strane Jasmine Miljković šefa IPARD Upravljačkog tela učesnici radionice iz Kraljeva, Brusa i Beograda upoznati su sa sprovođenjem i izazovima IPARD II programa kao i sa novinama u predstojećem IPARD III programu, pre svega sa:

 1. izmenama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, objavljenim u „Službenom glasniku RS” broj 114/21 od 30. novembra 2021. godine, koje omogućavaju avansnu isplatu IPARD podsticaja u visini do 50% odobrenog iznosa nakon odobravanja projekta, kao i ubrzanu proceduru kompletiranja dokumentacije za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje,
 2. uvođenjem sektora ribarstva u Meru 1 IPARD III programa,
 3. intenzitetom podrške kod Mere 1 IPARD III programa iz javnih izvora od 70% za investicije mladih polјoprivrednika i proizvođača sertifikovanih organskih proizvoda, kao i dodatnih 10% za investicije vezane za upravlјanje otpadom i obnovlјive izvore energije i dodatnih 10% za „zajedničke investicije“, a koji u ukupnom iznosu podrške ne mogu da pređe 75% investicija,
 4. uvođenjem sektora prerade žitarica i industrijskih useva kao i sektora prerade ribe u Meru 3 IPARD III programa,
 5. intenzitetom podrške kod Mere 3 IPARD III programa iz javnih izvora od 50% prihvatlјivih troškova, sa dodatnih 10% za investicije vezane za upravlјanje otpadom i cirkularnu ekonomiju i dodatnih 10% za obnovljive izvore energije,
 6. novim merama u okviru IPARD III programa:
  • Merom 4 koja je usmerena na podsticaj poljoprivrednih praksi korisnih za životnu sredinu i koje čuvaju i poboljšavaju prirodne resurse i ublažavaju negativne efekte poljoprivrede na zemljište, vodu i vazduh,
  • Merom 5 koja se odnosi na sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup,
  • Merom 6 koja obuhvata investicije u ruralnu javnu infrastrukturu uključujući vodosnabdevanje, kanalizaciju, izgradnju i rekonstrukciju puteva, upravlјanje otpadom i snabdevanje energijom.

Učesnici IPARD radionice

Na radionici vođena je intenzivna diskusija i zaključeno je da je neophodno održavanje većeg broja radionica posvećenih IPARD programu – programu ruralnog razvoja koji se finansira sredstvima pretpristupne pomoći EU, kao i iz budžeta Republike Srbije. Date promotivne aktivnosti su od velikog značaja da se otklone predrasude potencijalnih korisnika i objasne Mere IPARD programa kao i sam postupak za ostvarivanja prava na IPARD podsticaje.

Nataša Dragojlović, koordinator NKEU