Evropski pokret u Srbiji i Transparentnost Srbija organizuju radionice „Sprovođenje socijalnih javnih nabavki u lokalnim samoupravama“ za službenike lokalne samouprave i lokalne privrednike i socijalna preduzeća u Krupanjskom kraju. Radionice će se održati u ponedeljak i utorak 24. i 25. juna 2019, u prostorijama Opštine Krupanj (Maršala Tita 2).

Cilj radionica je da predstavi koncept i proceduru socijalne javne nabavke, kao šanse za socijalna i druga preduzeća sa izraženom društvenom odgovornošću. Socijalne javne nabavke, pored odgovora na potrebe naručioca, uzimaju u obzir i nefinansijske i netržišne elemente ponude, kao što su pozitivni socijalni i ekonomski efekti na lokalnu zajednicu i poštovanje principa zaštite životne sredine. Radionica je takođe prilika da učesnici daju sugestije i komentare iz sopstvenog iskustva učešća na javnim nabavkama.

Radionica je deo projekta „Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica“, koji zajednički sprovode Evropski pokret u Srbiji i Transparentnost Srbija, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške. Projekat teži da bliže upozna lokalne samouprave i privrednike u lokalnim zajednicama sa konceptom i procedurama javnih nabavki koje uključuju i vrednuju socijalne elemente i društvenu odgovornost. Pored radionica, projekat predviđa i izradu Priručnika o socijalnim javnim nabavkama.

Pogledajte program radionice (prvi dan, drugi dan) i kratke biografije predavača.