Izdavač: Evropski pokret u Srbiji – Beograd, 2011. godine

Preuzmite PDF / 1.6 MB

 

Tema: Primena (sprovođenje) propisa u oblasti životne sredine

 

Raskorak između normativnog i stvarnog, jedna je od karakteristika postojećeg sistema zaštite životne sredine koja, slično kao i u nekim drugim oblastima, predstavlja jedan od uočenih problema Srbije u sprovođenju aktivnosti koje su povezane sa procesom integracije u EU. Smatra se da su neki propisi EU u potpunosti, ili većim delom transponovani u nacionalne propise, ali se pitanje sprovođenja smatra otvorenim. Otuda i značaj ovih pitanja sa stanovišta ostvarivanja ukupnih ciljeva u ovoj oblasti, odnosno planiranja rokova za ostvarivanje pune primene propisa. Složenost problema sprovođenja propisa u oblasti životne sredine uslovljena je brojnim i različitim okolnostima među kojima bi trebalo posebno imati u vidu sledeće:

  • nasleđene sistemske probleme u društvu, privredi i upravi;
  • karakter i dubina promena koje se podrazumevaju u procesu približavanja EU;
  • okolnosti koje proizilaze iz promene vlasničke strukture preduzeća;
  • izostanak primene adekvatnih podsticajnih mera;
  • problemi povezani sa ulogom “ekoloških” investicija u funkciji sprovođenja propisa u oblasti životne sredine;
  • neadekvatnost procedura pripreme i usvajanja zakona i drugih propisa (naročito u delu koji se odnosi na realno sagledavanje mogućnosti i potreba društva);
  • aktuelno stanje transformacije administrativnih kapaciteta a posebno u okolnostima koje zahtevaju koordinaciju različitih subjekata, uloga inspekcije, pravosudnog sistema, lokalne samouprave;
  • stanje i organizacija naučnih kapaciteta, obrazovnog sistema zemlje;
  • stanje svesti, uloga javnosti i nevladinih organizacija.

 

Ekspert Radne grupe: Dragoljub Todić