Mreža SEE Think Net je osnovana sredinom marta 2018. godine, uz velikodušnu podršku Evropskog fonda za Balkan, kao  prva regionalna mreža koju čine organizacije civilnog društva se bave praćenjem tema vezanih za Berlinski proces. Mreža okuplja tink tenk organizacije civilnog društva i pojedince iz šest zemalja Zapadnog Balkana, kao i Hrvatske i Slovenije. Pored Instituta za demokratiju “Societas Civilis” (IDSCS) iz Makedonije koji koordinira Mrežom, SEE Think Net Mrežu čine Mreža Evropskog pokreta u Srbiji (MEPuS), Fond za otvoreno društvo za Albaniju (OSFA), EU politički centar, Adnan Ćerimagić, Politikon mreža iz Crne Gore, Kosovski centar za bezbednosne studije (KCCS), Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) iz Hrvatske i Centar za evropsku perspektivu (CEP) iz Slovenije. Cilj SEE Think Net Mreže je da pruži značajna mišljenja i preporuke za politike o temama koje obuhvata Berlinski proces.

SEE Think Net je 16. maja predstavio Zoran Nečev iz IDSCS-a na međunarodnoj konferenciji “Demokratija koja daje rezultate: Deset godina kasnije otvaranje potencijala Zapadnog Balkana”, koja je bila sporedni događaj na ovogodišnjem Samitu EU-Zapadni Balkan održanom u Sofiji.

Na prvom promotivnom događaju Mreže, održanom 4. jula u Skoplju, u organizaciji IDSCS-a, predstavljene su prve dve publikacije Mreže. Ovi sižei politika fokusiraju se na bezbednosne aspekte Berlinskog procesa. Prvi je nazvan The Berlin Process as an Actor in Internal Security and Counter-Terrorism: Opportunities and Pitfalls, a autorke su Jelka Klemenc iz IISG grupe za podršku i Ivana Boštjančič Pulko iz CEP-a. Drugi siže politike, Rethinking Security: Western Balkans as a Security Provider, napisale su Donika Emini i Donika Marku iz KCCS-a.

Promocija SEE Think Net Mreže je nastavljena u Beogradu, 5. jula, a domaćin je bila Mreža EPuS-a. Tokom ovog događaja, srpskoj javnosti je predstavljena treća publikacija pod nazivom “Enhanced Cooperation to Tackle Migration – Western Balkans and the Berlin Process autorke Senade Šelo Šabić iz IRMO-a.

Treći događaj održan je sledećeg dana, 6. jula, u Domu Evrope u Tirani, u organizaciji EU političkog centra, kada je predstavljen četvrti siže politike pod nazivom Western Balkans and the Rule of Law: How to Solve a Catch-22? koji je napisala Jovana Marović iz Politikon mreže.

Predstavnici SEE Think Net-a (Zoran Nečev, Jovana Marović, Senada Šelo Šabić) su, takođe, učestvovali 10. jula na Forumu civilnog društva 2018. u Londonu. Tada je na konferenciji Čatam Hausa predstavljen predlog praktične politike pod naslovom “‘The Credible Enlargement Perspective for the Western Balkans through the Lenses of the Berlin Process, Zorana Nečeva (IDSCS), Jelice Minić (MEPuS), Adnana Ćerimagića i Klodjana Seferaja (OSFA).

Sve publikacije SEE Think Net-a su dostupne u elektronskoj formi.