Izdavač:
Evropski pokret u Srbiji

Beograd, 2007. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 2,17MB

 

 

Danas je značaj regionalne saradnje u re ša – vanju regionalnih problema opšte priznat, ali u vreme kada je Pakt pokrenut to nije bio slučaj. Odnosi između mnogih država jugois toč ne Ev – rope su bili zategnuti, a kontakti ograničeni. Ovaj novi stav prema regionalnoj saradnji se može posmatrati kao uspeh Pakta ali je to, takođe, znak pozitivnog razvoja JIE u proteklih osam godina.