Beograd, 2010. godine

 

Izdavač:
Evropski pokret u Srbiji

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 3.5 MB

 

 

NAPOMENE AUTORA

 

Ovaj rad predstavlja dopunjeno i ažurirano izdanje knjige Duška Lopandića „Regionalne inicijative u jugoistočnoj Evropi“, koju su 2001. godine objavili Evropski pokret u Srbiji i Institut za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu. Prvo izdanje imalo je za cilj da na sistematičan način obradi u to vreme još relativno novu tematiku multilateralne regionalne saradnje u regionu Balkana, u okviru šireg evropskog i svetskog fenomena „novog regionalizma“. Rad na tekstu je započet još u ono teško vreme sankcija i sukoba u kojima se nalazila Srbija krajem prošlog veka – ali se pokazalo da se knjiga pojavila u pravom momentu, u kontekstu sve dinamičnijeg razvoja raznih oblika regionalnih institucija, foruma i organizacija i u mnogo povoljnijem internom i međunarodnom kontekstu, kako za Srbiju, tako i za ceo region. S zadovoljstvom možemo konstatovati da je rad na izvestan način bio prethodnik i koristan izvor bogatoj istraživačkoj literaturi na ovu temu koja se pojavila u toku poslednje decenije. Imajući u vidu da je štampana i u engleskom prevodu, knjiga je predstavljala koristan priručnik u inostranstvu za mnoge diplomate, novinare, istraživače, studente i sve zainteresovane za problematiku multilateralne saradnje na Balkanu.

 

S obzirom na brojne promene u regionalnoj saradnji nastale u skoro celoj deceniji od pojave prvog izdanja, kao i na kontinuiran interes za knjigu, već dugo se nametala potreba za njenom revizijom i novim izdanjem. Ukazujemo da je naš cilj u prvom redu bio da dopunimo i ažuriramo prethodno izdanje, a ne da pišemo sasvim novo delo. Najveće dopune i izmene se odnose na III deo, što je i logično, imajući u vidu da su tu dati pregled i aktivnosti inicijativa za multilateralnu saradnju. Ovaj deo je i drugačije strukturisan, neke organizacije i forumi koji odavno ne funkcionišu, izostavljeni su, dok su neki novi uključeni. Takođe je i dodat savim novi deo (IV), koji daje prikaz multilateralnih oblika saradnje prema tematskom kriterijumu – od trgovine do bezbednosti. Peti deo, koji se odnosi na ulogu i regionalnu politiku EU u jugoistočnoj Evropi takođe je dobrim delo inoviran.

 

Jasminka Kronja, koja se već dugo u praksi i u istraživanjima bavi problematikom regionalne saradnje, ljubazno se odazvala ponudi da se pridruži u radu na ovom izdanju.

 

Autori posebno žele da se zahvale i Nataši Dragojlović, koja je učestvovala u pisanju teksta u 4. poglavlju trećeg dela (o bezbednosti i izgradnji poverenja).

 

Zahvaljujemo se i dr Jelici Minić kao i svim drugima koji su nam svojim komentarima, podrškom ili predlozima direktno ili posredno pomogli u radu.

 

Posebno se zahvaljujemo Evropskom pokretu u Srbiji i Fondaciji Fridrih Ebert za podršku da ova knjiga bude objavljena.

 

Ovaj rad posvećujemo deci Balkana – građanima Evrope.