71 godinu nakon objavljivanja “Šumanove deklaracije”, kojom je najavljeno osnivanje Evropske zajednice za ugalj i čelik, prethodnice Evropske unije, Evropa se pita kako dalje. Na jednogodišnjoj Konferenciji o budućnosti Evrope koja simbolično počinje 9. maja, građani širom kontinenta imaće priiku da učestvuju u procesu revizije evropskih politika i instuticija sa željom da se Evropa prilagodi svetu koji se brzo i drastično menja, ne samo zbog zdravstvenih izazova, već i zbog posledica koje donose klimatske promene, digitalizacija i tehnološke inovacije, demografska kretanja, kao i novi oblici nadmetanja i sukobljavanja država, posebno velikih sila, od čega ni manje zemlje nisu pošteđene.

Čuvamo, menjamo i unapređujemo Evropu i Evropsku uniju , jer i nakon više od sedam decenija, evropska integracija u svojim različitim vidovima predstavlja primer i uzor za čitavo čovečanstvo. Srbija jeste i treba da bude deo tog procesa. Važno je da Srbija nastavi putem integracije u Evropsku uniju, kao ključnom strateškom nacionalnom cilju, od čije će uspešne realizacije zavisiti izgled društva i kvalitet života za generacije koje dolaze.

Pozdravljamo napore da se, nakon više godina zaostajanja, obnovi dinamika pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, što će u najvećoj meri zavisiti od ubrzanja reformi u Srbiji, poštovanja vladavine prava, sveobuhvatnije borbe protiv korupcije, kao i poštovanja načela demokratije. Demokratska vladavina, koja nas vodi u Evropu, podrazumeva punu informisanost građana, poštovanje nadležnosti državnih institucija i načela podele vlasti, kao i poštovanje svih političkih i društvenih aktera, uključujući opoziciju, socijalne partnere, civilno društvo, strucnu zajednicu, medije i građanske pokrete.

Živimo u teškom periodu kada je pandemija pogodila čitavo čovečanstvo i sve države, bez izuzetka. Ovo teško iskušenje za sve nas, pokazalo je značaj solidarnosti i uzajamne pomoći, što predstavlja suštinu ideje evropske integracije. Evropska unija je na različite načine, od podsticaja istrživanjima i proizvodnji vakcina, medicinske i finansijske pomoći, kao i na druge načine pomogla i Srbij i zemljama regiona Zapadnog Balkana da se bore sa ovom teškom tragedijom.

Nastala prvenstveno kao mirovni projekat zasnovan na ekonomskim i socijalnim ciljevima, evropska integracija je istovremeno i način da se prevaziđu slepilo i uskogrudost nacionalizma i da se zajednički promovišu osnovne vrednosti moderne Evrope i sveta poput poštovanja demokratije, pojedinaca i ljudskih prava; poštovanja  vladavine prava; promovisanja etničkih, nacionalnih, jezičkih i svih drugih manjina i manjinskih prava; principa miroljubive saradnje sa susedima i svim drugim državama, kao i načela socijalne solidarnosti i društvene pravde.

Srbija pripada Evropi i sa njom deli istu budućnost. Evropski pokret u Srbiji želi srećan Dan Evrope i uspešan početak Konferencije o njenoj budućnosti u čijijem radu vas pozivamo da učestvujete. Jer, i naše mišljenje i delovanje menja Evropu.