Budući da je četvorogodišnji mandat dosadašnjeg predsednika, prof dr Ivana  Vujačića, istekao u septembru ove godine, bez mogućnosti reizbora prema Statutu organizacije, Forum za međunarodne odnose je organizovao izbore za novog predsednika početkom oktobra.

Na izbornom sastanku FMO-a održanom u sredu, 11. oktobra 2023. godine u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji, profesor dr Duško Lopandić izabran je za novog predsednika Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.

Prof. dr Lopandić se među ostalim članovima Foruma izdvojio po svojoj impresivnoj biografiji (diplomate, aktiviste, publiciste i profesora), a nadasve po trudu i vremenu, uloženom u sam Forum u kome se nalazi skoro od njegovog osnivanja, tačnije od 1995. godine. Za svoju kandidaturu dobio je podršku 35 aktivnih članova Foruma. Nakon donete odluke na izbornom sastanku, članovima se obratila i predsednica Evropskog pokreta u Srbiji, dr Jelica Minić, koja je tom prilikom uputila  zahvalnost odlazećem predsedniku, prof dr Vujačiću, za izuzetno rukovođenje Forumom u proteklim godinama, kao i na punoj posvećenosti i velikom trudu. Tom prilikom je poželela i puno uspeha u radu novom rukovodstvu Foruma, na čelu sa predsednikom, prof dr Lopandićem, kao i novoizabranom zamenicom predsednika FMO-a, Brankom Latinović, uvaženom članicom Foruma i karijernom diplomatkinjom.

Forum za međunarodne odnose razmatra relevantne aspekte spoljne politike i međunarodnih odnosa, kao i druga pitanja iz političke i ekonomske sfere, sa posebnim naglaskom na proces evropske i evroatlantske integracije Srbije. Forum okuplja diplomate, novinare i naučne radnike i organizuje redovne sastanke i javne stručne rasprave o značajnim pitanjima spoljne politike.

Forum za međunarodne odnose deluje u okviru Evropskog pokreta u Srbiji od 1995. godine. Dosadašnji predsednici Foruma su bili: Ivan Vujačić, Jelica Minić, Predrag Simić, Borivoj Erdeljan, Milan Simurdić, Ivo Visković, Vera Ranković, Dušan Simić, Ilija Đukić, Aleksandar Nenadović i Živorad Kovačević.