Na izbornoj skupštini održanoj u petak, 17. maja, u Kući ljudskih prava u Beogradu, Radomir Diklić je jednoglasno izabran za novog predsednika Evropskog pokreta u Srbiji (EpuS), čime je preuzeo ovu funkciju od dosadašnje predsednice dr Jelice Minić, koja je, u skladu sa Statutom, uspešno obavila dva mandata

Radomir Diklić se ističe izuzetnom biografijom – jedan je od osnivača agencije Beta, čiji je i trenutni direktor, bio je u službi ambasadora Republike Srbije u Francuskoj i Belgiji, a nosilac je ordena Velikog oficira nacionalnih zasluga kojim ga je odlikovao predsednik Francuske. Diklić je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Nakon izbora, Diklić je izjavio: “Kao novinar, pratio sam različite predsednike, od predsednika pčelarskih udruženja do predsednika države. Nisam ni pomišljao da ću postati ni manje ni više nego predsednik Evropskog pokreta u Srbiji.”

Diklić je naglasio da će kao ubeđeni evropejac podsticati evropske ideje u Srbiji, kako bi se svest o pripadnosti Srbije Evropi što više širila. Izjavio je: „Potrebno je da ideja o Srbiji u Evropi ojača i da to prihvati većina građana naše zemlje. Možda to sada zvuči kao utopija, sanak pusti, ali samo su vizionari pokretali ovaj svet. Verujem da je to moguće uprkos rastu retrogradnih antievropskih elemenata.”

Evropski pokret u Srbiji izražava veliku zahvalnost dosadašnjoj predsednici, dr Jelici Minić, za izvanredno upravljanje Evropskim pokretom u Srbiji u proteklim godinama, kao za punu posvećenost i veliki trud. Organizacija želi puno uspeha novom predsedniku, Radomiru Dikliću, u daljem radu EPuS-a.

DSC09397