ERSA Srbija je osnovana pod pokroviteljstvom Evropskog pokrata u Srbiji (EPuS), na inicijativu Radne grupe za Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenta, u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU).

Za Predsednika ERSA Srbija izabrana je dr Valentina Ivanić, Koordinatorka Radne grupe za Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Evropska naučna asocijacija istraživanja regionalnog razvoja – ERSA (European Regional Science Association) je nadnacionalna grupa nacionalnih asocijacija istraživača regionalnog razvoja širom Evrope.

Glavna funkcija ERSA je promocija istraživanja regionalnog razvoja. Pored toga, ERSA organizuje godišnji evropski kongres, godišnje letnje škole, dodeljuje nagrade za mlade naučnike i istraživače i nagrade za istaknute naučnike regionalnog razvoja. Članovi ERSA su naučni radnici, stručnjaci i istraživači politike regionalnog razvoja. Njihove bazične naučne discipline su ekonomija, geografija i planiranje. Trenutno postoji 20 aktivnih udruženja (`sekcije`) i oko 3.500 članova u tim udruženjima. Primetna je rastuća dinamika ERSA aktivnosti, u poslednjih deset godina, kako po broju tako i po naučnom i stručnom doprinosu u rešavanju problema regionalnog razvja. Posećenost kongresima regionalnog razvoja konstantno raste, na poslednja tri kongresa učestvovalo je više od 1.000 istraživača. Letnje škole regionalnog razvoja su podržane od strane Evropske komisije (Marie Curie Program) i Evropske investicione banke (Institute Program).

Misija i ciljevi ERSA Srbija:

 • Unapređenje istraživanja oblasti regionalnog razvoja, uključujući primenu koncepta pametne specijalizacije;
 • Predlaganje politika regionalnog razvoja i podrška primeni predloženih rešenja;
 • Podrška mladim naučnicima i istraživačima kroz uključivanje u programe naučne izvrsnosti;
 • Omogućavanje širokog pristupa najsavremenijim znanjima iz oblasti regionalnog razvoja;
 • Razvoj istraživačkih projekata uz širenje mreže domaćih i međunarodnih parntera.

Za članove Upravnog odbora ERSA Srbija izabrani su

 • Dr Jelica Minić, Evropski pokret u Srbiji, Predsednica
 • dr Edvard Jakopin, Fakultet za finasije i ekonomiju, Univerzitet Union „Nikola Tesla“, Savetnik direktora Republičkog zavoda za statistiku
 • Dr Valentina Ivanić, Radna grupa za Poglavlje 22: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, Koordinatorka

Za članove Programskog odbora ERSA Srbija su:

 • Prof dr Milica Uvalić, Departman za političke nauke, Univerzitetu u Peruđi, Italija
 • Prof dr Petar Veselinović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
 • Prof dr Boban Stojanović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Prof dr Blagoje Paunović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Nenad Jevtović, Insitut za razvoj i inovacije, Direktor