Region Zapadnog Balkana je prvi put u poslednjih nekoliko decenija pokazao spremnost i strateško opredeljenje ka jednom zajedničkom cilju – evropskoj integraciji i pristupanju Evropskoj uniji (EU), koje podrazumeva i transformaciju političkog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog okruženja tako da odgovara modernim evropskim društvima. Proces evropske integracije jeste u najvećoj meri strateški zadatak državne i javne uprave, ali ne samo na centralnom, već i na regionalnim i lokalnim nivoima, kao i velikog broja aktera civilnog društva. U svim fazama evropske integracije pokazuje se značajnim razumevanje i poznavanje obaveza i reformi na lokalnom nivou, osnaživanje aktera na svim nivoima i u svim sektorima. Imajući u vidu da se više od polovine evropskog zakonodavstva (acquis) sprovodi na lokalnom nivou, od ključne je važnosti pravovremeno i kvalitetno uključivanje lokalnih aktera u proces integracije u Evropsku uniju. To je posebno važno za Kosovo* i sve etničke zajednice kako bi se obezbedilo bolje razumevanje i samim tim prihvatanje i sprovođenje standarda i reformi.

Kako bi politički i društveni akteri bili na smislen i kvalitetan način uključeni u proces evropskih integracija, neophodno je razviti sveobuhvatan program i mogućnost za sticanje specifičnih znanja i veština. S obzirom da su ovakva znanja slabo dostupna u redovnom obrazovnom programu na severu Kosova*, a literatura o EU na lokalnim jezicima još uvek nedostaje, osmišljen je i pokrenut interaktivan i multidisiciplinaran model Škole evropskih integracija u Mitrovici, po ugledu na postojeće modele u Prištini, ali i u Crnoj Gori, Srbiji itd.

Obrazovanjem i uključivanjem izabranih lica sa svih nivoa vlasti i javne administracije ali i drugih relevantnih aktera, stvaraju se i realnije pretpostavke za bolje informisanje, razumevanje i podršku procesu evropskih integracija i kod građana, koja je još uvek izuzetno niska. Sticanje znanja i veština, razumevanje regionalnih i evropskih tokova i trendova, politika i debata, predstavljaju preduslove za bolje osmišljavanje i sprovođenje lokalnih ekonomskih i drugih politika, programiranje i korišćenje pretpristupne pomoći EU, te unapređenje saradnje između različitih sektora ali i preko etničkih, administrativnih i državnih granica i barijera.

Imajući to u vidu, Kosovska fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Evropskim pokretom u Srbiji i AKTIV-om, pokrenula je 2014. godine Školu evropske integracije za ključne aktere na severu Kosova*. U 2018. godini, organizacionom timu se pridružuje i organizacija Komunikacija za razvoj društva iz Gračanice koja će doprineti širenju Škole i postizanja većih rezultata u drugim lokalnim zajednicama.

Škola evropske integracije je namenjena službenicima javnih institucija i lokalne samouprave, predstavnicima organizacija civilnog društva, medija i poslovnog sektora, kao i studentima na severu Kosova*.

Program ŠEI će biti realizovan u toku 6 meseci, od juna do decembra 2018. godine. Program škole će biti podeljen na 2 tematske oblasti/radne grupe. Dvodnevne radionice za svaku od grupa će se održavati svake druge nedelje, na srpskom jeziku od strane renomiranih stručnjaka iz oblasti evropskih integracija. Kandidati će se opredeliti za jednu od dve ponuđene tematske oblasti:

 • Vladavina prava- koja obuhvata 3 tematske radionice:
 1. Watchdog aktivnosti NVO
 2. Vladavina prava na lokalu 
 3. Bezbednost 
 • Održivi razvoj– koja obuhvata 3 tematske radionice:
 1. Zaštita životne sredine i ekološka politika
 2. Prirodni resursi: energetski potencijali na lokalu
 3. Lokalni ekonomski razvoj i socijalno preduzetništvo

 

Tokom programa biće organizovane i dve studijske posete (Beogradu i Prištini) kao i jedan regionalni seminar.

Cilj projekta  je unapređenje znanja i razumevanja EU (njenog istorijata, načina funkcionisanja, institucija, instrumenata i politika) i procesa evropskih integracija, kao i specifičnih znanja i veština od posebnog značaja za lokalnu zajednicu, prevashodno u oblasti vladavine prava i održivog razvoja.

Specifični ciljevi:

 • Da se povećaju/ojačaju kapaciteti lokalnih lidera, njihova znanja i veštine u specifičnim oblastima od posebnog značaja za lokalnu zajednicu – prevashodno za praćenje reformi u oblasti vladavine prava i sprovođenju projekata koji doprinose lokalnom ekonomskom razvoju;
 • Sa se povećaju/ojačaju kapaciteta ključnih lokalnih aktera za aktivno učešće u procesu evropskih integracija i kvalitetan doprinos kroz praćenje ključnih reformi u okviru ovog procesa;
 • Da se unaprede znanja, razumevanja i veština ključnih aktera u specifičnim tematskim oblastima vladavine prava i lokalnog ekonomskog razvoja, koje su od posebne koristi za lokalnu zajednicu.
 • Da se unaprede znanja i razumevanja među ključnim akterima i građanima o EU, evropskim vrednostima, procesu evropske integracije i instrumentima podrške EU regionu Zapadnog Balkana;
 • Da se umreže ključni akteri, posebno oni okupljeni oko ciljanih tema koje su u fokusu programa ŠEI 2018. godine i razmene iskustva i praksi;

Krajnji korisnici programa ŠEI su građani i lokalna zajednica sa severa Kosova i Gračanice , koja će imati brojne koristi od jačanja kapaciteta ključnih aktera i lidera u svojoj zajednici.

TRAJANJE projekta: jun – decembar 2018. godine.

AKTIVNOSTI:

ARHIVA: