Od 24. do 27. aprila, zajedno sa drugim predstavnicima civilnog društva, učestvovali smo u Školi javnih politika koju su zajednički organizovali Beogradska otvorena škola i Republički sekretarijat za javne politike Vlade Republike Srbije uz podršku Evropske unije.

Škola je organizovana kao deo projekta „Dijalog promena” i u okviru nje učesnici su imali priliku da se upoznaju sa konceptom, zakonodavnim okvirom i ciklusom, i praćenjem i vrednovanjem javnih politika.

Predavači su bili zaposleni Republičkog sekretarijata za javne politike, a polaznici su kroz interaktivni proces učili o reformama planskog sistema, upravljanju javnim politikama, analizom efekata, ciklusom upravljanja, određivanjem troškova. Diskutovalo se i o tehnikama i metodama prikupljanja i obrade podataka i održivosti planskih dokumenata.

Cilj škole je bio da se doprinese kvalitetnom razvoju javnih politika u Srbiji kroz osnaživanje kapaciteta i podizanje stepena razumevanja razvoja javnih politika kod predstavnika OCD, kao i osnaživanju komunikacije i saradnje među akterima iz civilnog i javnog sektora.