Javna uprava troši značajan deo društvenog bruto proizvoda na kupovinu roba i usluga. U zemaljama članicama EU na ovu vrstu troškova otpada 13 do 20 % DBP na godišnjem nivo, dok je u Srbiji oko 8%. Na taj način se, pored zadovoljavanja potreba administracije, oblikuje tržište i koriste javne nabavke za usmeravanje javnih sredstva za postizanje razvojnih, ekoloških, društvenih ili drugih ciljeva od javnog značaja. Uključivanjem socijalnog aspekta u javne nabavke administracija u lokalnim zajednicama može rešiti brojne društvene probleme i, pored ekonomskog razvoja, doprineti održivom razvoju lokalnih zajednica. Projekat je usmeren na pronalaženje adekvatnih načina za bolje iskorišćavanje ovog tipa javnih nabavki u kontekstu predstojećih promena pravnog okvira u Srbiji.

Cilj projekta je da doprinese održivom lokalnom razvoju kroz uvođenje inovativnih socijalnih modela javnih nabavki.

Specifični ciljevi su:

  • ojačati kapacitete zaposlenih u lokalnim samoupravama, profitnim I neprofitnim  organizacijama za sproveđenje socijalnih javnih nabavki;
  • izraditi model za sprovođenje društvenih javnih nabavki;
  • zagovarati upotrebu društveno odgovornog modela javnih nabavki koji bi stvorio mogućnosti za održiv razvoj društva u skladu sa strateškim i političkim okvirom EU;
  • podići svest građana o značaju korišćenja  društveno odgovornih usluga i roba.

Aktivnosti:

Tim stručnjaka iz EPuSa i Transparentnosti Srbije će sprovesti istraživanje o kapacitetima lokalnih korisnika za učešće u socijalnim javnim nabavkama i razviti model za sprovođenje ovog vida nabavki. Naredni korak u okviru projekta je izrada priručnika i obuka ključnih aktera. Nakon obuka, u planu je sprovođenje socijalnih javnih nabavki po izrađenom modelu u odabranoj opštini u Srbiji, kao i sprovođenje zagovaračkih aktivnosti. Tokom trajanja projekta planirana je online kampanja na teritoriji Srbije.

Trajanje projekta: 1. novembar 2018. – septembar 2019.

Realizaciju projekta finansijski podržava ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu kroz Balkanski fond za demokratiju, projekat nemačkog Maršalovog fonda SAD-a.

 

Mišljenja i stavovi izraženi na stranicama ovog veb sajta i svim elektronskim i štampanim materijalima u vezi sa projektom predstavljaju mišljenja i stavove autora i njihovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, Balkanskog fonda za demokratiju, projekta nemačkog Maršalovog fonda SAD-a, niti njihovih partnera.

Aktivnosti:

 Dokumenti: