U okviru završnog događaja programa prekogranične saradnje  #SEMEInkluzije – socijalna preduzeća za ekonomski razvoj i socijalnu inkluziju, organizovanog 16. marta 2023. godine u Krivoj Palanci (Severna Makedonija) realizovan je panel „Socijalno preduzetništvo – mogućnosti za saradnju sa obe strane granice (Srbija i Severna Makedonija“.

Panel je fokusirao razmenu informacija o iskustvu u razvoju prakse socijalnog preduzetništva, uz uvid u aktuelno stanje u obe države, te mere podrške od strane institucija i prostor za regionalnu saradnju u oblasti socijalnog preduzetništva. Učesnici panela bili su Nola Ismajlovska Starov, Nacionalna koordinatorka za regionalnu saradnju i evropske integracije Vlade Republike Severne Makedonija, predstavnica fondacije „Barka“ iz Poljske i tim liderka projekta „Podrška socijalnom preduzetništvu u Makedoniji“, Zorana Milovanović, projektna menadžerka Evropskog pokreta u Srbiji i istraživačica pri Koaliciji za razvoj solidarne ekonomije u Srbiji i Snežana Milisavljević, predsednica udruženja „Putokaz“ iz Kragujevca/Srbija.

Izdvojeni zaključci panela su:

  • Otvaranje prostora za učenje, saradnju i razmenu je važno za podizanje svesti o socijalnom preudzetništvu i prepoznavanje njegovog potencijala;
  • Iako sve više ljudi zna da neka socijalna preduzeća postoje, a institucije pokazuju interesovanje da ih podrže, pred nama je još upornog rada da ta preduzeća ostvare taj potencijal (podrška banaka i veća ulaganja);
  • Mogućnost da se posmatraju i izuče evropske prakse, važna je za unapređivanje modela socijalnog preduzetništva u Srbiji i regionu;
  • Važno je da socijalna preduzeća međusobno podržavaju, da rade zajedno i da nisu jedni drugima konkurencija;
  • Inicijative i pojedinci koji odluče da se bave socijalnim preduzetništvom suočavaju se i sa pritiskom prepreka u praksi i nerazumevanja od šire javnosti, te je potrebno raditi na aktivnoj promociji.

Panel je ujedno bio i prilika za podsećanje šire javnosti na aktuelnu „Deklaraciju Civilnog Društva na Zapadnom Balkanu o Socijalnoj Ekonomiji(Western Balkans Civil Society Declaration on the Social Economy), koja predstavlja inicijativu za zagovaranje veće podrške razvoju socijalne ekonomije u regionu, iniciranu od strane Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, koju je podržalo preko 150 aktera civilnog društva u reigonu od juna 2022. godine. Fokus Deklaracije je poziv donosiocima odluka u EU i na Zapadnom Balkanu da preduzmu neophodne radnje kako bi dalje doprineli razvoju socijalne ekonomije kao relevatnog ekonomskog modela koji je usredseđen na socijalnu zaštutu i životnu sredinu.

Izvor za vest: Trag fondacija