Evropski parlament će danas održati plenarnu debatu o trenutnoj situaciji u grčkom izbegličkom kampu na Lezbosu, kao i o odgovoru EU na ovu humanitarnu krizu. Više od jedne nedelje nakon što je požar uništio izbeglički kamp, EU mora zajednički da odgovori na ovu vanrednu situaciju, pokazujući solidarnost kako prema onima koji dolaze iz ratom zahvaćenih područja, tako i iz područja na granicama EU, koja moraju upravljati dolaskom izbeglica. Nepreduzimanje akcije moglo bi da omogući da humanitarna kriza na evropskom pragu ostavi tražioce azila i zemlje na granicama EU – ranjivije nego pre.

Predstojeće pokretanje novog Pakta Evropske komisije o migracijama i azilu pruža pravovremenu priliku za uspostavljanje istinski zajedničke evropske politike migracije i azila, koja pruža evropski odgovor na ovaj izazov, a zaštitu osnovnih ljudskih prava postavlja kao prioritet, dok bi Evropska migraciona politika trebalo da se gradi na principu solidarnosti i pravedne podele odgovornosti.

Predlozi za čitanje

Evropska komisija ∂ European Agenda on Migration

Evropski parlament ∂ Resolution on the situation in the Mediterranean.

Važni datumi

23. septembar 2020. Komisija predstavlja novi Pakt o migracijama i azilu

24-25. septembar 2020. Specijalni sastanak Evropskog saveta


Copyright © The European Movement International, all rights reserved. Visuals and content provided by the European Movement International

The European Movement International | Place du Luxembourg 2, 1050 Brussels, Belgium