Sažeta i informativna brošura o pristupnim pregovorima Srbije i Evropske unije, nastala je u okviru projekta Imam pravo da znam o EU. Grupa autora, predvođena Vladimirom Međakom, dala je pregled procesa i suštine pregovora sa željom da odgovori na najčešća pitanja: zašto Srbija pregovara, šta i sa kim pregovara.

 

Brošura na slikovit način objašnjava osnove odnosa Srbije i EU: predmet pristupnih pregovora, korake u pristupnim pregovorima, ko su akteri u pregovorima, pregovaračka poglavlja, kao i u kojoj se trenutno fazi nalazimo u procesu pregovora.