2020. i 2021. godina ostaće upamćene kao godine najozbiljnije globalne pandemije, još od španskog gripa u periodu 1918. godine i kao najozbiljnija kriza od Drugog svetskog rata. Tek ćemo videti punu veličinu pandemije i koliko hiljada života će uzeti ova globalna pretnja prvom i najvažnijem ljudskom pravu, pravu na život.

Pored šoka u zdravstvenom sistemu i zabrinutosti za javno zdravlje, pandemija Kovid-19 duboko je uzdrmala politički, socijalni, pravosudni, obrazovni, ekonomski i finansijski sistem širom sveta. Ova globalna pretnja dodatno je stavila na ispit globalni svetski poredak kakav sada imamo. Međutim, neke njegove elemente stavlja na veće iskušenje od ostalih. Ljudska prava su prva briga, ali i o ekonomskim, socijalnim, sigurnosnim i geopolitičkim posledicama pandemije već se široko raspravlja. Dugu listu novih problema trenutno je teško sagledati. Navešćemo nekoliko njih: promene dominantnih socijalnih modela i doktrina, logistički i tehnološki izazovi, obim medicinskih inovacija, nacionalni i/ili multilateralni odgovori na globalne izazove …

Očekuje se da će pandemija Kovid-19 izazvati duboku i dugotrajnu socijalnu i ekonomsku krizu, koja bi mogla da potraja najmanje dve godine. Posledice krize biće različite u velikim i malim ekonomijama, bogatim i siromašnim zemljama.

Možemo li očekivati drugačiji svet posle pandemije, u kome ništa neće ostati isto? Da li će se pojaviti „nova normalnost“? Koji će biti obim promena, u kojim ključnim aspektima i ko će ih oblikovati i upravljati njima?

Opšti cilj je informisanje šire javnosti i podizanje svesti o različitim aspektima pandemije Covid-19 i njenim mogućim posledicama, uključivanjem kvalifikovanih sagovornika iz Srbije, drugih zemalja Zapadnog Balkana i EU u predviđanje budućnosti regiona nakon završetka ove monumentalne globalne krize.

Aktivnosti: Organizacija javnih rasprava uz učešće govornika iz Srbije i inostranstva.

Projekat finansijski podržava: Fondacija Friedrih Ebert

Trajanje: februar 2020 – decembar 2021. godine

Debate: