Konferencija “Stvarna slika sveta” je održana 12. juna 2013. u organizaciji Foruma za međunarodne odnose EPuS i Fridrih Ebert fondacije.