Srpsko-albanski odnosi i integracija Balkana; Zbornik radova

Izdavači: Otvoreni univerzitet, Evropski građanski centar za rešavanje konfilkata, Subotica

 

Beograd, 1994. godine