Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica

By | November 16th, 2018|Categories: Socijalna ekonomija, Zavrseni projekti|Tags: , |

Javna uprava troši značajan deo društvenog bruto proizvoda na kupovinu roba i usluga. U zemaljama članicama EU na ovu vrstu troškova otpada 13 do 20 % DBP na godišnjem nivo, dok je u Srbiji oko 8%. Na taj način se, pored zadovoljavanja potreba administracije, oblikuje tržište i koriste javne nabavke za usmeravanje javnih sredstva za [...]