KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Youth EU

/Tag:Youth EU

Završeni vebinari na projektu “Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih kao evropskih građana”

By | November 30th, 2021|Categories: Aktivni projekti, Vesti|Tags: , |

Evropski pokret u Srbiji upravo je završio realizaciju online vebinara na projektu “Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih kao evropskih građana”, finansiranom iz programa Evropske unije - Evropa za gradjane i gradjanke.[1] Cilj vebinara je bio da edukuje učenike srednjih škola u Srbiji o nastanku Evropske unije, prednostima i manama evropske integracije, kao i [...]

Comments Off on Završeni vebinari na projektu “Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih kao evropskih građana”

Počela realizacija vebinara

By | November 2nd, 2021|Categories: Aktivni projekti, Vesti|Tags: , |

Evropski pokret u Srbiji je 2. novembra započeo realizaciju online vebinara na projektu “Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih kao evropskih građana”, koji je finansiran od strane programa Evropske unije - Evropa za gradjane i gradjanke.[1] Cilj vebinara je da edukuje učenike srednjih škola u Srbiji o nastanku Evropske unije, prednostima i manama evropske [...]

Comments Off on Počela realizacija vebinara

Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih kao evropskih građana (YOUTH EU)

By | March 24th, 2021|Categories: Aktivni projekti, Projekti Naslovna strana|Tags: , |

građana”, je finansiran od strane programa Evropske unije - Evropa za gradjane i gradjanke. Cilj projekta je da razotkrije izvore evroskepticizma među mladima u državama EU i među državama kandidatima za pristupanje EU. Projekat se fokusira na obrazovanje i osnaživanje mladih putem vebinara, radionica i organizovanog putovanja u Brisel gde će mladi ostvariti komunikaciju i [...]

Comments Off on Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih kao evropskih građana (YOUTH EU)