Komentar Maje Bobić, generalne sekretarke Evropskog pokreta u Srbiji, u prilogu Vesti TV B92 o uslovljavanjima Brisela tokom pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, emitovan 10. decembar 2014.