Evropski pokret u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert održali su 11. aprila u hotelu New City u  Nišu panel – debatu pod nazivom: ,,Razgovori o budućnosti Srbije – Lokalne zajednice kao akteri reformi”.

Konferencija je imala za cilj da okupi organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije, stručnjake, aktivne građane i sve zainteresovane, kako bi zajedno razmotrili ulogu lokalnih zajednica u procesu reformi u Srbiji. Fokus konferencije je bio na analizi ključnih izazova sa kojima se lokalne zajednice suočavaju i identifikaciji efikasnih mera za njihovo prevazilaženje.

Pored naše generalne sekretarke, Dragane Đurice, prisutnima su pozdravnu reč uputili i Kirsten Schönefeld, direktorka Fondacije Fridrih Ebert (kancelarije u Beogradu), kao i Lazar Petrović, iz Evropski pokreta Niš (lokalno veće u osnivanju).

U debati su učestvovali:

  • Nicola Bertolini, šef za saradnju, Delegacija EU u Srbiji
  • Edi Majstorović, programski direktor za sistem lokalne samouprave, Stalna konferencija gradova i opština
  • Tadija Mitić, Nacionalna koalicija za decentralizaciju
  • Zoran Gavrilović, izvršni director, BIRODI
  • Mirjana Prodanović, predsednica Lokalnog veća Evropski pokret Kraljevo

Debatu je moderirala Dragana Đurica.

Debata je pokazala da je razumevanje i rešavanje lokalnih problema  ključno za napredak našeg društva u celini. Stoga se tokom iste, diskutovalo i o načinima kako se lokalni izazovi mogu postaviti na nivo državnog prioriteta i time omogućiti da se glas lokalnih zajednica čuje i uvaži na najvišim nivoima odlučivanja. Takođe, sagledan je i značaj regionalnih politika i strukturnih instrumenata EU za Srbiju, naročito kroz prizmu njihovog već dokazanog pozitivnog doprinosa dinamici regionalnog razvoja Evrope. Posebna pažnja je posvećena pristupu informacijama na lokalnom nivou, s obzirom na značaj transparentnosti i dostupnosti informacija u procesu donošenja odluka.

Fotografije sa događaja možete videti OVDE.