Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) i Radna grupa za pregovaračko poglavlje 35 osuđuju odluku Vlade Kosova o uvođenju carine od 100% na uvoz robe iz Srbije. Ova ishitrena odluka podjednako pogađa sve stanovnike na Kosovu bez obzira na etničku pripadnost, a njena primena preti da izazove ekonomsku krizu, kao i političku i bezbednosnu nestabilnost širih razmera. Otuda pozivamo Vladu Kosova da hitno povuče ove mere koje takođe nisu u skladu sa CEFTA sporazumom o slobodnoj trgovini i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji traži od organa vlasti u Srbiji i na Kosovu punu i funkcionalnu saradnju tužilaštva i policijskih organa kako bi se rasvetlile sve okolnosti povodom ubistva Olivera Ivanovića, i snažno se protivi svakoj politizaciji ovog procesa.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji traži od predstavnika Evropske unije da se značajnije angažuju na rešavanju problema koji su proistekli od uvođenja taksi i nesprovođenja odredbi Briselskog sporazuma. Potrebno je raditi na stvaranju okolnosti za što brži nastavak dijaloga u Briselu. Od pregovaračkih strana Beograda i Prištine tražimo da se uzdrže od iznošenja verbalnih provokacija i da se vrate dijalogu koji bi vodio ka normalizaciji odnosa i postizanju pravno-obavezujućeg sporazuma koje će doneti trajni mir u regionu, garantovati bezbednost građana i omogućiti nesmetan put Srbije i Kosova ka članstvu u Evropskoj uniji.