Rodna nejednakost posebno je izražena u pogledu neravnopravnog položaja žena i mušakaraca u ekonomiji i tržištu rada. Najvidljviiji primer ekonomske neravnopravnosti muškaraca i žena predstavljaju razlike u mesečnim zaradama i neto prihodima za isti posao. Podaci o unakrsnim nejednakostima prema najnovijem indeksu rodne ravnopravnosti za Srbiju pokazuju da su određene grupe stanovništva koncentrisane u kategorije sa niskim prihodima, kao što su mlađi ljudi, starije žene, ljudi nižeg nivoa obrazovanja, ljudi koji žive i u ruralnim oblastima kao porodice sa više dece. Iste kategorije su izložene natprosečnom riziku od finansijskog siromaštva. Prema podacima Koordinacionog tela za ravnopravnost polova, žene u Srbiji su i dalje za isti posao manje plaćene od muškaraca, a ta razlika je između 11 i 16 odsto. Kada se uzme u obzir širok spektar socijalnih I ekonomskih karakteristika položaja žena i muškaraca u Srbiji, lako je identifikovati višestruku diskriminaciju žena. Neravnopravnost polova u raspodeli ekonomske moći često je osnova za razvoj niza drugih problema kao što su neplaćeni rad žena, nasilje u porodici, mobing i prepreka profesionalnom razvoju žena.

Mentorski program za žene „Podeli svoje znanje“ predstavlja sistemski trud prema osnaživanju ekonomskog i profesionalnog položaja žena u Srbiji. Program se sprovodi od 2010. godine i utemeljen je na metodologiji unapređenja profesionalnih veština i znanja žena i ličnom razvoju, kroz deljenje znanja, veština i podsticanje umrežavanja i ženske solidarnosti. Tokom svakog projektnog ciklusa kreira se 18 – 24 mentorskih parova, što znači da najmanje 36 žena učestvuje u svakom ciklusu. Mnoge žene dolaze iz malih ili srednjih preduzeća, a one spadaju u kategoriju najviše pogođenih posledicama pandemije COVID-19. Raznolikost profesija, znanja i iskustava čini mrežu dragocenim resursom za razvoj pojedinaca, kao i za grupu u celini. Posle 10 godina, mrežu programa „Podelite svoje znanje“  čini 392 žene iz različitih oblasti rada i interesovanja i sa prebivalištem u različitim delovima Srbije i u inostranstvu.

Pandemija COVID-19 otežala je razvoj položaja u sferi ekonomije, postavivši dodatne izazove mnogim ženama preduzetnicama kroz zahtev za prilagođavanjem “novoj normalnoj situaciji”. Odgovarajući na COVID-19 početkom 2020. godine, srpska vlada uvela je mere socijalnog distanciranja, široko zaključavanje, ograničenja putovanja, kretanja i okupljanja. Uticaj ovih mera i dalje osećaju svi koji se bave preduzetništvom i krajem 2020. godine, od kojih mnogi jedva uspevaju da prežive. Nalazi rodne analize COVID-19 Misije OEBS-a u Srbiji pokazuju da se većina intervjuisanih žena preduzetnica zadužila kako bi osigurala poslovanje već nakon prvih 45 dana vanrednog. Pored toga, mnogi preduzetnici strahuju da će drugi talas COVID- 19, koju stručnjaci smatraju vrlo vrlo verovatnim, negativno pogoditi i one koji su uspeli da prebrode prvi nalet krize. U takvim okolnostima digitalizacija može biti razlika između uspeha i neuspeha. Sada je za žene preduzetnice važnije da svoje poslovanje prilagode uslovima digitalnog poslovanja i u skladu sa novim okolnostima redefinišu svoje poslovne planove.

Projekat “Unapređenje ekonomskog osnaživanja žena” realizuje Evropski pokret u Srbiji uz saradnju i podršku Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – OEBS Misije u Srbiji. Ovaj projekat predstavlja nadogradnju projekta Podeli svoje znanje i usmeren je na edukacijsku i mentorsku podršku alumnistkinjama preduzetnicama na programu Podeli svoje znanje.

Cilj projekta: Profesionalno i lično osnaživanje žena u društvu kroz deljenje znanja i iskustva.

Aktivnosti:

  1. Kreiranje tima ekspertkinja u biznisu i preduzetništvu koje će sprovoditi edukacije i pružati mentorsku podršku;
  2. Organizovanje blokova treninga: inicijalni treninzi u različitim oblastima poslovanja, Q&A informativne sesije i završni treninzi za planiranje daljih koraka;
  3. Sprovođenje mentorske podrške i konsultacija između ekspertkinja i učesnica na edukacijama.

Trajanje: Oktobar – Decembar 2020. godine.