U okviru projekta Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica Evropski pokret u Srbiji sprovodi istraživanje o mogućnostima socijalnih preduzeća da učestvuju u procesu javne nabavke.

Popunjavanjem upitnika nam pomažete da prikupimo informacije na osnovu kojih ćemo izraditi model za merenje svrsishodnosti javne nabavke sa socijalnim elementima, prilagođen socijalno-ekonomskim prilikama u Srbiji. Dodatno, dobićemo i uvid u to koliko socijalna preduzeća u Srbiji mogu da odgovore na potrebe javnih nabavki i na taj način predložiti programe jačanja kapaciteta socijalnih preduzeća i javnih institucija za kreiranje i primenu javnih nabavki sa socijalnim elementima.

Okvirno vreme za unošenje vaših podataka je do 30 minuta.  Rok za popunjavanje upitnika je 22. mart 2019.

 

Popuni upitnik

 

Odgovori će biti poverljivi i koristiće se samo u statističke svrhe. Svi podaci prikazivaće se isključivo u zbirnom obliku.

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj anketi, ili poteškoće u pristupu ili završetku ankete, kontaktirajte Aleksandra Bogdanovića na aleksandar.bogdanovic@emins.org.

 

Projekat Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica koji finansijski podržava ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu kroz Balkanski fond za demokratiju, a partnerski realizuju Evropski pokret u Srbiji i Transparentnost Srbija.