KO SMO MI?

Evropski pokret u Srbiji osnovan je 1992. godine sa misijom zalaganja za mirnu, demokratsku i potpunu evropsku integraciju moderne Srbije u Evropsku uniju.

Mi smo organizacija zasnovana na članstvu, sa projektnim finansiranjem, koja nastavlja da se širi i da okuplja proevropski orijentisane pojedince i organizacije, posvećene evropskim vrednostima.

BAVIMO SE:

>> Istraživanjem javnih politika, informisanjem, zagovaranjem i kampanjama usmerenim ka promovisanju evropskih integracija i kvalitetnih političkih, ekonomskih i društvenih reformi u Srbiji, kao i ka širenju demokratskih principa i vrednosti;

>> Obrazovanjem, obukama, mentorstvom i međunarodnim razmenama;

>> Izgradnjom kapaciteta javnih i lokalnih institucija, organizacija civilnog društva i medija;

>> Širenjem nacionalnih, regionalnih i međunarodnih mreža.

SRBIJA U EVROPI, EVROPA U SRBIJI

Naši projekti i aktivnosti usmereni su na izgradnju kapaciteta za evropske integracije čitavog društva.

+ Javni službenici i zvaničnici
+ Nezavisna i regulatorna tela
+ Nacionalna tela i lokalne samouprave
+ Organizacije civilnog društva
+ Mediji
+ MSP i socijalni preduzetnici
+ Mladi i studenti
+ Žene
+ Poljoprivrednici

Socijalna ekonomija

//Socijalna ekonomija

ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA POTREBNA PODRŠKA SVIH SEKTORA

U okviru javne diskusije Međusektorska saradnja za razvoj socijalnog preduzetništva održane u Supštini Grada Novog Sada, u utorak 26. novembra 2019. godine, izdvojena je glavna poruka da bez socijalnog preduzetništva ne možemo uspostaviti održivi razvoj. Za afirmaciju i razvoj socijalnog preduzetništva važna je međusektorska saradnja i doprinos svih činioca u društvu: civilnog društva, privrede, institucija obrazovanja i institucija javne uprave. U javnoj [...]

By | November 27th, 2019|Categories: Socijalna ekonomija, Vesti|Tags: , , , |Comments Off on ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA POTREBNA PODRŠKA SVIH SEKTORA

Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica

Javna uprava troši značajan deo društvenog bruto proizvoda na kupovinu roba i usluga. U zemaljama članicama EU na ovu vrstu troškova otpada 13 do 20 % DBP na godišnjem nivo, dok je u Srbiji oko 8%. Na taj način se, pored zadovoljavanja potreba administracije, oblikuje tržište i koriste javne nabavke za usmeravanje javnih sredstva za postizanje razvojnih, ekoloških, društvenih [...]

By | November 16th, 2018|Categories: Socijalna ekonomija, Zavrseni projekti|Tags: , |Comments Off on Socijalne javne nabavke za održiv razvoj lokalnih zajednica

Korak napred

Socijalna preduzeća u Srbiji posluju u neregulisanom i nestimulativnom okruženju, te stoga akteri imaju ograničen manevar za šire delovanje. Organizacije civilnog društva se često zalažu za inovacije politika u ovoj oblasti, a takođe često pokreću i stvaranje socijalnih preduzeća. Dobar primer za to je okupljanje organizacija civilnog društva u Koaliciju za razvoj socijalnog preduzetništva, koja je snažno posvećena stvaranju [...]

By | May 22nd, 2018|Categories: Socijalna ekonomija, Zavrseni projekti|Tags: , , |Comments Off on Korak napred

Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva

Izdavač: Evropski pokret u Srbiji, 2014. Urednica: Dina Rakin Bilten izdaje EPuS ispred Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva (KoRSP) koja se zalaže za razvoj socijalnog preduzetništva, podizanje svesti šire jav-nosti o socijalnom preduzetništvu, smanjenje siromaštva, povećanje prilika za zapošljavanje marginalizovanih grupa, socijalnu inkluziju i rešavanje društvenih problema na alternativne načine. Koaliciju za razvoj socijalnog preduzetništva čine Trag fondacija, Evropski pokret [...]

By | March 3rd, 2017|Categories: Periodika, Socijalna ekonomija|Tags: , |Comments Off on Bilten Koalicije za razvoj socijalnog preduzetništva