Debata „Pitaj me bilo šta o Litvaniji u EU“ održana u EU Info Centru u Novom Sadu u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji, bila je prilika da mladi Novosađani razgovaraju o iskustvu Litvanije u pristupanju i članstvu u Evropskoj uniji sa Indre Kulešiene (Indrė Kulėšienė). Indre radi kao menadžerka projekta u organizaciji YEPA i ima višegodišnje iskustvo na projektima koji promovišu mlade preduzetnike, zapošljavanje mladih, neformalno obrazovanje i volontiranje.

Gošća je najpre govorila o pregovorima za članstvo koje je Litvanija punih pet godina vodila sa EU, ističući pri tome da je nakon raspada SSSR-a, EU za Litvaniju bila značajna prvenstveno zbog bezbednosnih i ekonomskih razloga, a zatim i kao mehanizam da se ojačaju institucije, pokrene privredni rast i poštovanje ljudskih prava.

Ona je istakla da postoje razlike između Srbije i Litvanije u pogledu podške članstvu u Uniji, te da je podrška članstvu Litvanije u trenucima pregovaranja bila više od 90%. Savetovala je da je najbolji način sprovođenje unutrašnjih reformi, kako bi građani osetili benefite od pregovora sa Unijom i kasnije od članstva.

“Regionalana saradnja je od ogromnog značaja kako bi se ubrzao proces proširenja”, istakla je i dodala da Srbija i druge države Zapadnog Balkana treba da se ugledaju na baltičke zemlje i na sve što su ostvarile regionalnom saradnjom.

Odgovarajući na pitanje koje se odnosilo na odlazak mladih visokoobrazovanih u druge članice Unije, Kulešiene je istakla da litvanska vlada svojim projektima i programima poslednjih godina nastoji da vrati mlade u zemlju i da je na tom polju već primetan izvestan napredak.

“Litvanija je danas država koja je u prilici da pruži mladima bolje uslove i perspektivu, a to potvrđuje visoka izlaznost stanovništa na izbore za Evropski parlament i još uvek veoma visok procenat – više od 90%, ljudi koji podržavaju članstvo u Uniji nakon 15 godina od ‘velikog proširenja'”, podsetila je gošća iz Litvanije.

Projekat “EnlargEUrope u okviru kog je događaj organizovan, sprovodi Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Hrvatske, Crne Gore, Rumunije, Poljske i Litvanije. Cilj projekta je da doprinese boljem razumevanju i promociji značaja procesa proširenja kroz povezivanje prošlog i aktuelnog iskustva građana sadašnjih, ali i budućih građana Evropske unije. Projekat sufinansira Evropska unija kroz program Evropa za građane i građanke.