U okviru slovačkog predsedavanja Višegradskoj grupi, predstavnici SEE Think Neta sa Zapadnog Balkana sastali su se u Bratislavi (27. i 28. maja) sa svojim kolegama iz Misije Višegrada kako bi razmotrili buduću saradnju na bazi V4 modela. Četiri komponente ovog modela (Tink tenk analize od značaja za regionalna ministratsva spoljnih poslova, Mobilnost istraživača, Mobilnost službenika javne uprave, Korišćenje Misije Višegradske kancelarije u Briselu) biće prioriteti SEE Think Net saradnje u budućnosti.

Paralelno sa konferencijom sa SEE Think Net, održan je i sastanak ministarstava spoljnih poslova Zapadnobalknaske šestorke sa njihovim kolegama iz V4, tokom kog je predstavnik SEE Tink Neta predstavio je rad mreže.