Vodič kroz EU politike – Sloboda, bezbednost, pravda dobio je drugo, dopunjeno izdanje. U fokusu ovog izdanja je početak pregovora sa Evropskom unijom, rezultati eksplanatornog i bilateralnog analitičkog pregleda zakonodavstva Srbije u oblastima koje obuhvataju Poglavlje 24 Pravosuđe i unutrašnji poslovi, kao i preporukama Evropske unije za otvaranje pregovora u ovom poglavlju.

 

Vodič predstavlja propise i politike u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, kroz pet celina pravne regulative i pravnih tekovina EU kojima su uređene oblasti slobode kretanja ljudi, azila i migracija, pravosudne saradnje u građanskim i krivičnim stvarima, policijske i carinske saradnje, kao i borbe protiv kriminala i terorizma.
Autori su Mr Sonja Stojanović Gajić i Dražen Maravić.

 


Vodič je pripremljen u saradnji sa Nacionalnim konventom o Evropskoj uniji i uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, a odštampan uz podršku Delegacije EU u Srbiji.