Evropski pokret u Srbiji je u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert, pripremio Vodič kroz programe Evropske unije za period 2014. do 2020. godine.

 

Po treći put, Evropski pokret u Srbiji daje pregled evropskih programa kao najkonkretnijih instrumenata kojim Unija otvara prostor za direktan doprinos ne samo sprovođenju njenih politika i definisanih ciljeva, već i njihovom definisanju. Moguće je da, u nedostatku ove šire slike o ulozi EU i van njenih granica, dugo nismo mogli da spoznamo veličinu i vrednosti zajednice ka kojoj idemo, izbegavali smo stroga pravila u ovoj evropskoj utakmici i tako tek u ponekom sektoru dorasli jakoj evropskoj konkurenciji. Bitno je napomenuti i napore domaće administracije i ulogu Vlada Republike Srbije, koje nam već deceniju uključenjem u svaki program širom otvaraju vrata i višestruko povecavaju mogucnosti za uspostavljanje evropskih partnerstava, razmenu iskustva i, u bar ovom ogranicenom domenu, preuzimanje odgovornosti za sopstveni prosperitet, a tako i za boljitak naše države, i konačno, razvoj celog evropskog društva.

 

Iz tog smo razloga u ovom izdanju iskoračili iz grupe programa EU koji su za Srbiju kao potencijalnu učesnicu interesantni. Dali smo pregled i jednog broja programa u kojima RS ne može punopravno da učestvuje, ali na čiju se saradnju u cilju sprečavanja i reagovanja na krizne situacije, računa. A one su, pokazalo se, izvesne.