Evropski pokret u Srbiji je organizovao  dvadesettreću redovnu godišnju Skupštinu.

Skupština je održana u Dorćol Platzu (Dobračina 59B , Beograd), 9. februara 2021. godine od 17:00 do 18:30 časova.

Na dnevnom redu su bili:

  1. Usvajanje dnevnog reda
  2. Godišnji izveštaj o radu za 2020. godinu
  3. Godišnji finansijski izveštaj za 2020. godinu
  4. Izbor/potvrđivanje mandata generalnog sekretara EPuS
  5. Diskusija
  6. Razno

 

Izbor/potvrđivanje mandata generalnog sekretara EPuS

Na osnovu člana 19, 21 i 31 Statuta Evropskog pokreta u Srbiji i člana 22 Zakona o udruženjima, dana 9. februara 2021. godine, Skupština Evropskog pokreta u Srbiji je donela Predlog odluke – mandat generalnog sekretara o prihvatanju tumačenja člana 19 Statuta koje je usvojio Glavni odbor na sednici održanoj 5. februara 2021. godine. Smatraće se da je prvi mandat Zvezdane Kovač u punom trajanju od tri godine, započeo danom donošenje ove odluke Skupštine Evropskog pokreta.

Odluka o uključivanju Evropskog pokreta u Srbiji u Krovnu organizaciju mladih Srbije

Skupština Evropskog pokreta u Srbiji je donela Predlog odluke-KOMS o uključivanju Evropskog pokreta u Srbiji u Krovnu organizaciju mladih Srbije Evropski pokret u Srbiji se uključuje u rad Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), najvišeg nezavisnog predstavničkog tela mladih u Republici Srbiji, koje zagovara unapređenje položaja mladih u Srbiji i čije organizacije članice dele iste ciljeve i vrednosti kao i Evropski pokret.

Odluka o pristupanju Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji evropskom krovnom savezu Mladi evropski federalisti (Young European Federalists –JEF Europe)

Skupština Evropskog pokreta u Srbijije donela Predlog odluke-JEF Europe o pristupanju Foruma mladih Evropskog pokreta u Srbiji evropskom krovnom savezu Mladi evropski federalisti (Young European Federalists –JEF Europe) u svojstvu nacionalne sekcije ovog saveza za Srbiju. Evropski pokret u Srbiji se uključuje u rad Mladih evropskih federalista, krovni savez koji okuplja proevropske organizacije širom Evrope u cilju zalaganja za produbljivanje evropske integracije i proširenje Evropske unije i koji deli iste ciljeve i vrednosti kao i Evropski pokret.

Odluka o uspostavljanju godišnje nagrade „Živorad Žika Kovačević“ za doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje

Skupština Evropskog pokreta u Srbijije donela Predlog odluke-Živorad Žika Kovačević o uspostavljanju godišnje nagrade „Živorad Žika Kovačević“ za doprinos razvoju dobrosusedskih odnosa i regionalne saradnje. Evropski pokret u Srbiji, Centar za regionalizam i Centar za spoljnu politiku, nevladine organizacije koje su u društvu poznate po načelima promocije politike dobrosusedstva i poboljšane regionalne saradnje, uspostavljaju godišnju nagradu za razvoj dobrosusedskih odnosa Srbije i šire regionalne saradnje „Živorad Žika Kovačević“.

 

Obraćanje predsednice Jelice Minić na Godišnjoj skupštini Evropskog pokreta, 9. februara 2021.g:

Photo by: Marko Vlaovic

Govorimo danas o Evropskom pokretu u Srbiji i njegovim rezultatima u 2020.godini, tačno godinu dana od kada je novi tim peuzeo odgovornost za rad jedne od najstarijih nevladinih organizacija u Srbiji, koja je osnovana 1992.godine i postala članica Međunarodnog evropskog pokreta u jeku jugoslovenskih ratova. Kako je to bilo mogiće? Odgovor je u ljudima. Tada je predsednk Evropskog pokreta bio Vojin Dimitrijević, a plejada sjajnih pravnika, diplomata, novinara i pripadnika akademskog sveta bili su članovi i dali verodostojnost organizaciji koja je zagovarala mir, evropsku budućnost Srbije, dobre odnose sa susedima i uređenu državu u kojoj pravni okvir uređuje odnose u društvu, a ne paravojska i mafija povezana sa ratnim vladajućim strukturama. Zagovarali smo decentralizaciju i prava lokalnih zajednica, kao i podršku samoniklom biznisu koji je predpostavka zdrave ekonomije.

Naši se ciljevi do danas nisu promenili. Ali okruženje jeste. Prethodna godina je bila godina pandemije, godina najave povratka SAD u multilateralni sistem, godina rastuće polarizacije i pomeranja centara moći u međunarodnim odnosima, godina previranja u Evropskoj uniji i na Zapadnom Balkanu, godina još jedne krize i zastoja u politici proširenja, koja je ozbiljno pogodila Srbiju, godina u kojoj je Srbija na evropskom putu tako malo uradila. Povrh svega, iskusili smo jedan od najtežih napada na najaktivnije organizacije civilnog društva i pojedince koji u njemu deluju, pod neosnovanom sumnjom da se bavimo pranjem novca i finasiranjem terorizma. Ovaj neprimereni atak je izazvalo masovnu osudu najvećeg dela civilnog društva u Srbiji i važnih međunarodnih organizacija i nadležnih institucija.

Gde smo danas? Posle nekoliko godina ozbiljne krize u Evropskom pokretu, mi smo u protekloj godini konsolidovali organizaciju. Na dobrom smo putu da vratimo njen nekadašnji veliki ugled  i uticaj, učinili smo je vidljivom, aktivnom, punom dobre energije i požrtvovanja. Uspostavili smo dobre odnose sa partnerskim organizacijama iz civilnog društva, medija i donatorske zajednice, unapredili smo status i angažman u Međunarodnom evropskom pokretu gde nas naš generalni sekretar zastupa u Glavnom odboru, deo smo važnih mreža civilnog društva u Srbiji, regionu i Evropi, imamo našu mrežu lokalnih veća sa kojom pokrećemo intenzivnu saradnju.

Kako smo to uspeli? Pravo pitanje je ko je to uspeo? Jedan mali, potpun novi tim, koji veruje u misiju Evropskog pokreta, deli evropske ideale, poštuje građane Srbije i veruje u njih. Odgovor je u ubitačnom tempu rada, sa veoma malim resursima, u krajnje neuobičajenim okolnostima pandemije, koja je posetila i našu organizaciju. Usvojili smo nove metode rada, otkrili nove mogućnosti, formulisali trogodišnju strategiju organizacije, oslonili se na dobru tradiciju i poleteli. I verujemo da će naš let biti let širokih krila još mnogo narednih godina, sa svima koji su nas podržali i koji su nam pomogli i čiju solidarnost izuzetno cenimo.

Na kraju, najvažniji su ljudi: Zvezdana Kovač, Vlada Međak, Ivan Vujačić, Đorđo Cvijović, Zorana  Milovanovć, Goran  Lapčević, Mirjana Prodanović, Srđan Dimitrijević, Isidora Crkvenjakov, Gordana Dražić, Marija Petarić, Milan Vranković i svi drugi koji su dolazili, odlazili i ostavili svoj lepi trag u životu ove organizacije. Želim da im svima zahvalim na predanom radu i dobroj energiji kojom obiluju.