Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i prvi dan globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, Evropski pokret u Srbiji obeležio je održavanjem okruglog stola „Tiha diskriminacija kao kamen spoticanja rodnoj ravnopravnosti- iz ugla feminista“ 25. novembra 2023. godine. Okrugli sto realizovan je u okviru mentorskog programa „Podeli svoje znanje“.

Diskusiju je moderirala Svetlana Stefanović, izvršna direktorka Beogradskog fonda za političku izuzetnost i feministkinja, koja je pri otvaranju istakla da: „ je važno da zajedno razgovaramo, zato što borba za rodnu ravnopravnost podrazumeva zajedničku borbu i žena i muškaraca. Podrazumevane rodne uloge i postojeći stereotipi bazirani na toj podeli i dalje su najveće prepreke rodnoj ravnopravnosti i to je prepoznato i od strane Evropske Unije i kroz ovogodišnji izveštaj“.

Panelisti Vladimir Kozbašić, Miša Stojiljković i Aleksandar Pavlović, izneli su stavove o nizu pitanja, kao što su upotreba rodno senzitivnog jezika, ustaljena podela uloga, uvreženi stereotipi i predrasude, diskriminišuće prakse i štetni narativi koje je neophodno dekonstrusati.

Na temu rodno-senzitivnog jezika, Vladimir Kozbašić, aktivista Centra za omladinski rad, postavlja sledeće pitanje: „Čistačica može, a zašto ne može direktorka? Potrebno je da imamo obzir, dijalog i razumevanje jedni za druge“, naglašava on.

Na pitanje da li je feminista, novinar i psiholog Miša Stojiljković pruža odgovor: „Ukoliko borba za rodnu ravnopravnost i za uključivanje muškaraca u tu temu znači da sam feminista, onda jesam. I ukoliko borba za muško zdravlje znači da sam feminista, onda jesam. To je tema o kojoj se ćuti, o kojoj se ne priča mnogo- tema muškog zdravlja, i mentalnog i fizičkog“.

Svetlana odgovara dodajući da „smo svi mi feministi i feministkinje bez obzira koliko se ta reč u javom govoru isprljala“.

Treći panelista, pomoćnik direktora Instituta za društvenu teoriju i filozofiju, Aleksandar Pavlović smatra da „prepoznavati tihu diskriminaciju znači prepoznavati sve one kulturne prakse koje se prenose u društvu. Te prakse su zastrašujuće uporne, i njih prenosimo svi mi jednako. Kulturne norme su najrezistentnije i njih moramo da menjamo po dubini“.

„Diskriminacija u našem društvu postoji, vidljiva ili nevidljiva, tu je“, zaključila je moderatorka događaja.

Program partnerski realizuju Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Evropski pokret u Srbiji od 2010. godine.

The program has been implemented in partnership by the Embassy of the United States of America in Belgrade, the Organization for European Security and Cooperation (OSCE) – Mission in Serbia and the European Movement in Serbia since 2010.