[Photo: Sanja Knežević]

 

Evropski pokret u Srbiji izražava duboku zabrinutost zbog zaoštrene situacije i nasilnih nemira u Srbiji u protekla dva dana.

Politizovano upravljanje pandemijom u prethodnim mesecima, nerazjašnjene sumnje u manipulaciju podacima o broju obolelih i preminulih od COVID-19,  kao i prebacivanje odgovornosti na građane zbog razbuktavanja krize, ne uzimajući u obzir relaksaciju mera pred izbore, održavanja samih izbora, kao i fudbalskih utakmica pred 15 hiljada ljudi, doveli su do gubitka poveranja građana u institucije sistema.

Pravo građana da na miran način izražavaju svoje nezadovoljstvo je njihovo ustavno pravo koje im se ne može uskratiti i predstavlja stub demokratije, koja je u Srbiji po svim parametrima na brzoj silaznoj putanji već duži niz godina. Sa druge strane, građani moraju biti svesni svojih prava, ali i činjenice da COVID-19 ne vodi računa o ustavnim pravima.

Bez obzira na pozadinu protesta, nasilje i njegova relativizacija su neprihvatljivi, a poštovanje ljudskih prava i sloboda izražavanja neprikosnoveni.

Zahtevamo da se hitno sankcionišu nasilni odgovori vlasti i prekomerna upotreba sile prema građanima, kao i svaka vrsta nasilja i agresije ma od koga dolazili.

Ukazujemo na sve manje, gotovo nepostojeće medijske slobode koje za posledicu imaju otvaranje mogućnosti za brojne teorije zavere, odsustvo dijaloga kao jedinog instrumenta za civilizovano nalaženje rešenja i otklanjanje nesporazuma.

Evropski pokret u Srbiji ukazuje na zabrinjavajući pravac u kome Srbija ide, na zapostavljanje gotovo svih vrednosti koje bi Srbija trebalo da gaji i koje bi je svrstale u porodicu demokratskih  zemalja, kao buduću članicu Evropske unije. Jasan i nedvosmislen stav vlasti u Srbiji, ali pokazan na delima ne samo na rečima, kada se radi o njenoj evropskoj orijentaciji je neophodan.

Insistiramo na pravnim konsekvencama za sve koji su ispoljili nasilje, kao i na kontroli i sprečavanju medijskog dezinformisanja o karakteru protesta.

Neophodno je da se građanima jasno izloži strategija borbe protiv pandemije, nasuprot kontradiktornim merama koje ih zbunjuju.