Proširenje Evropske unije mora ponovo da postane centralna tačka njene spoljne politike, kao što je to bio slučaj pre ulaska država centralne i istočne Evrope, istakao je Vladimir Međak, potpredsednik EPuS-a na predstavljanju dvanaest predloga za ubrzanje ovog procesa u Berlinu i Briselu. On je zajedno sa generalnom sekretarkom EPuS-a, Suzanom Grubješić i članom Izvršnog odbora Ivanom Kneževićem, govorio sa donosiocima odluka i briselskim službenicima, istraživačima i predstavnicima civilnog društva o poziciji i perspektivama zemalja Zapadnog Balkana za ulazak u EU i novoj strategiji proširenja EU.

Sastanci sa uticajnim ličnostima na berlinskoj i briselskoj političkoj sceni su održani kako bi se razmenila mišljenja o ideji da se proširenje učini mogućim do 2025. godine. Evropski pokret u Nemačkoj je bio domaćin predstavnicima Evropskog pokreta u Srbiji i partnerskim organizacijama iz regiona. Tokom dvodnevne posete održani su sastanci sa predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova, Ministarstva za ekonomske odnose i energetiku i zvaničnicima Kancelarijata.

U Briselu je u organizaciji Međunarodnog evropskog pokreta, održana konferencija u prostorijama Evropskog parlamenta koju je otvorila Eva Majdel, poslanica Evropskog parlamenta i predsednica Međunarodnog evropskog pokreta.

Ideju o istovremenom ubrzanju procesa proširenja i zadržavanju  kredibiliteta pri ispunjenju standarda pristupanja je razvijena u okviru projekta Efekti instrumenata Procesa stabilizacije i pridruživanja na integracije država Zapadnog Balkana i regionalnu saradnju koji su podržali Fondacija Institut za otvoreno društvo i Ambasada Savezne Republike Nemačke u Beogradu.