U ime svih nas sa Zapadnog Balkana, koji smo 90-tih godina prošloga veka prolazili kroz ratna stradanja, razaranje i opsade gradova, sankcije, strano  nemaštinu, kada je oko 2 miliona naših građana napustilo svoje domove i odselio se u druge krajeve širom sveta, zahtevamo  da odmah, bez odlaganja prestanu vojna dejstva, stradanje civilnog stanovništva, kao i razaranje gradova širom Ukrajine.

Agresija na jednu nezavisnu zemlju nikada nema opravdanje, uključujući i ovaj rat koji se pred našim očima odigrava u Ukrajini. On mora odmah prestati. Ni jedan ratni cilj ne može biti ispred prava na život, prava na srećno detinjstvo i dečiji smeh, prava na ličnu i kolektivnu bezbednost, a to je danas uskraćeno milionima Ukrajinaca.

Patnje civilnog stanovništva u svim domenima su užasne, kao i masivno razaranje ukrajinskih gradova. Milioni ljudi izgubili su svoj dom i pravo na miran život. Ženevska konvencija o zaštiti civila u ratu, sa pratećim protokolima, se mora poštovati. Zabranjeno oružje se ne sme koristiti u Ukrajini. Pozivanje na nuklearno oružje zastrašuje sve građane Evrope i sveta. Nuklearne države su se obavezale da neće koristiti nuklearno oružje protiv ne-nuklearnih država i stoga je bilo kakvo pominjanje nuklearnog arsenala nepojmljivo.

Pozivamo lidere naših država da se snažno odupru svakom nagoveštaju mogućeg prelivanja ukrajinske krize na naše prostore, da prevazidju svoja trenutna neslaganja i razlike i da upute zajednički Apel  za očuvanje mira i stabilnosti na našim prostorima, da zajednički dogovore dodatne mere kako ne bi došlo do neželjenih pojava i da se spreči  svaki novi oblik nestabilnosti.

Takodje, u tom Apelu treba uputiti snažnu poruku za okončanje ratnih dejstava u Ukrajini i što hitnije postizanje primirja, koje će otvoriti vrata intezivnim pregovorima i postizanju trajnog mira. Mir za narod Ukrajine je i najjači doprinos za očuvanje mira u Evropi i svetu.

U Evropi su nastala dva svetska rata. Stoga zajedno moramo učiniti sve da novi svetski rat ponovo ne izbije u Evropi. To je naš zajednički zadatak, imperativ za sve nas.

Članovi Think Balkans mreže:

Institut za demokratiju “Societas Civilis”, Severna Makedonija

 Evropski pokret u Srbiji (EPuS), Srbija

 Platforma CiviKos, Kosovo

 Politikon Mreža, Crna Gora

 Albanian Institute for International Studies (AIIS), Albania

Humanity in Action. Bosna i Hercegovina