Mladi u Srbiji nemaju dovoljno razvijenu svest o značaju kulturnih raznolikosti, što je posledica izostanka interkulturalnosti u formalnom sistemu obrazovanja. Preko 40% mladih u Srbiji smatra da to što su Srbiji, u potpunosti opisuje njihov identitet, dok jedna petina mladih smatra da bi gubitak nacionalnog identiteta bio neizbežan ukoliko Srbija postane članica Evropske unije (EU). Ovi podaci dodatno pokazuju da mladi ne razumeju i ne znaju dovoljno o tome šta interkulturalnost predstavlja, kao i da ne poznaju vrednosti EU. U novonastalim uslovima porasta evropskepticizma i širenja nacionalističkog narativa u javnom prostoru usled krize u Ukrajniji, koja pogađa i Evropu i region Zapadnog Balkana, rizik porasta kulturološke i etničke distance među mladima u Srbiji je veći.

U formalnom sistemu obrazovanja, radi se na razvoju interkulturalnih obrazovnih komponenti, ali još uvek na razini teorije i strateških mera. Od uvođenja Strategije za razvoj obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030 u 2020. godini, nema napretka u realizaciji mera unapređenja i podsticanja interkulturalnosti u obrazovanju, iako je strateški prepoznat značaj ovog koncepta. Akcionim planom Strategije za razvoj obrazovanja 2021-2023 predviđen je razvoj programa obuka i realizacija istih, za predstavnike škola, ali do sada ova mera nije implementirana. Razlog tome najviše je sadržan u nedostatku kapaciteta i resursa.

Iskustvo organizacija civilnog društva u edukaciji mladih na temu interkulturalnosti kroz neformalno obrazovanje vredan je resurs i može doprineti i kreatorima politika i donosiocima odluka u formiranju osnova za razvoj interkulturalnog obrazovanja. Istovremeno, mnoge srednje škole širom Srbije ostvarile su saradnju sa organizacijama civilnog društva u oblasti dopunoskog i neformalnog obrazovanja, te volja, razumevanje značaja i osnovi za intenzivniju saradnju postoje. Prepoznavanje potencijala da se uz ulaganje zajedničkog napora integriše intekrulturalno obrazovanje u formalni sistem obrazovanja, rezultiralo je u pokretanju inicijative za okupljanje relevantnih aktera i zajednički rad u kreiranju i implementaciji mera.

Projekat „Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja“ predstavlja zagovarački projekat usmeren nadoprinos razvoju dijaloga i saradnje građanskog društva i javne vlasti u promociji ljudskih prava i demokrastkog razvoja društva u sistemu formalnog obrazovanja. Projekat je zagovaračkog karaktera i specifično usmeren na:

 

  1. Uspostavljanje institucionalnog međusektorskog mehanizma za praćenje i unapređenje mera za razvoj interkulturalnog obrazovanja u sistemu formalnog obrazovanja;
  2. Razvoj podržavajućih edukativnih programa za mlade i nastavnike/ce za uvođenje interkulturalnog obrazovanja u sistem formalnog obrazovanja;
  3. Podizanje svesti šire populacije o značaju uvođenja interkulturalnog obrazovanja u formalni sistem obrazovanja.

 

Međusektorska neformalna radna grupa koja čini osnov zagovaračke inicijative, dobiće i ekspertsku podršku u vidu angažovanja ekspertskog tima (istraživanje i mapiranje uslova za razvoj interkulturalnog obrazovanja; izrada silabusa za obuke za nastavnike/ce i mlade; kreiranje praktičnog predloga politike).

Očekivani rezultati: 1. Unapređena saradnja organizacija civilnog društva, srednjih škola i relevantnih državnih organa u domenu planiranja i realizacije politika u oblasti razvoja obrazovanja – formiranjem Međusektorske neformalne radne grupe; 2. Razvijeni konkretni alati i metodologije za podršku uvođenju programa interkulturalnog obrazovanja u formalni sistem obrazovanja, zasnovan na istraživanju prakse i sistema; Realizovana zagovaračka kampanja za unapređenje mera politike u oblasti interkulturalnog obrazovanja u okviru Akcionog plana 2023/2023 Strategije za razvoj obrazovanja; 4. Uspešno realizovana kampanja o značaju razvoja interkulturalnog obrazvoanja i obrazovanja o ljudskim pravima.

Trajanje projekta: oktobar 2022 – jul 2023.

Projekat Zajedno za razvoj interkulturalnog obrazovanja se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovaran Evropski pokret u Srbiji.