Evropski pokret u Srbiji i East-West Parliamentary Practice Project

Beograd, 2004. godine

 

Preuzmite publikaciju u PDF / 257KB

 

Evropski pokret u Srbiji osnovan je novembra meseca 1992. u Beogradu. Sa preko 1.000 stalnih članova i mrežom od 31 lokalnog veća {irom Srbije postao je jedna od najve}ih i najuglednijih nevladinih organizacija u Srbiji.

 

Kao deo Međunarodnog evropskog pokreta, EpuS radi na širenju poštovanja ljudskih prava, sloboda i vladavine zakona i na uva‘avanju kulturnih razlika. Osnovna misija na{e organizacije je posve}enost izgradnji demokratskog društva, jednakosti i promociji evropskog civilizacijskog nasleđa i vrednosti.