Zapošljavamo!

Naziv radnog mesta: Finansijski Menadžer/ka

Organizacija: Evropski pokret u Srbiji

O nama: Evropski pokret u Srbiji (EPuS), kao jedna od najstarijih organizacija civilnog društva u Srbiji, svoju misiju i stručne kapacitete posvećuje strateškom radu u zagovaranju evropskih vrednosti, zalaganju za reforme predviđene Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU, kao i  unapređenju procesa evropskih integracija Srbije.

Rezime radnog mesta: Finansijski Menadžer/ka je odgovoran za finansijsko planiranje organizacije i njenih projekata, finansijsko praćenje i izveštavanje, održavanje finansijskih i administrativnih usluga, kao i podršku opštoj administraciji.

Opis posla:

 • Vođenje finansijskih evidencija za potrebe EPuS-a u skladu sa raspodelom posla koju definiše generalni sekretar/ka;
 • Finansijsko praćenje projekata koje EPuS sprovodi, njihova finansijska evaluacija, evidencija i knjiženje ugovaranja, usaglašavanja pravilnika EPuS-a i donatora, naročito Evropske komisije;
 • Priprema i praćenje implementacije programa finansiranja trećih strana (pod-grantova);
 • Praćenje propisa iz oblasti finansija, instrukcija i vodiča donatora, naročito Evropske komisije, o sprovođenju projekata; usklađivanje finansijsko-administrativnih internih akata i procedura EPuS-a sa propisima;
 • Podrška generalnom sekretaru/ki u pripremi i primeni Strategije za prikupljanje sredstava („fundraising“);
 • Priprema budžetskog planiranja i upravljanja troškovima u skladu sa EPuS-ovim strateškim i projektnim planovima i u saradnji sa generalnim sekretarom/kom i ostatkom tima EPuS-a;
 • Knjiženje ugovora EPuS-a;
 • Komunikacija sa knjigovodstvenom agencijom sa kojom EPuS ima zaključen ugovor;
 • Vođenje administracije bankovnih računa EPuS-a;
 • Priprema dokumentacije i periodičnih izveštaja za generalnog sekretara/ku i Izvršni odbor, te godišnjih izveštaja za Glavni odbor i Skupštinu EPuS-a;
 • Priprema izveštaja za donatore i reviziju;
 • Praćenje tekućih aktivnosti i koordinacija sa timom EPuS-a radi obavljanja posla iz svog delokruga.

Kvalifikacije, veštine i iskustvo:

 • Diploma visokog obrazovanja iz menadžmenta, ekonomije ili srodnih oblasti (minimum VII1 po starom sistemu studija, odnosno minimum osnovne akademske ili osnovne strukovne studije);
 • Najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • Poznavanje finansijskog upravljanja donatorskim projektima EU, kao i upravljanja pod-grantovima;
 • Sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa;
 • Poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • Dobre komunikacione veštine;
 • Sposobnost za samostalan rad i za rad u timu.
 • Dobre analitičke veštine i veštine upravljanja rizicima.

Kako se prijaviti?

Svi zainteresovani kandidati mogu da pošalju svoj CV, motivaciono pismo (do 500 reči) i 1 do 3 kontakt informacije za preporuku na adresu: office@emins.org. Dokumenta za prijavu se šalju pod naslovom “Prijava na konkurs za finansijskog Menadžera/ku (Ime i Prezime)” isključivo elektronskim putem na navedenu e-mail adresu.

Rok za slanje prijava je  25.april 2024.godine do 12h. Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Kontaktiraćemo samo one kandidate koji uđu u uži izbor.