Predsednica Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić I potpredsednik, Duško Lopandić, učestvovali su na završnoj konferenciji projekta Suprotstavljanje evroskepticizmu kroz obrazovanje i osnaživanje mladih (YouthEU), koja je održana 23. marta u Briselu. Partneri na projektu su bili Institut za evropsku integraciju (ogranak Tink Tanka EUROPEUM), iz Češke, Helenik fondacija za evropske i studije spoljne politike (ELIAMEP), iz Grčke, EuropaNova, iz Francuske i Evropski pokret iz Srbije, a projekat je podržala Evropska komisija.

Predstavnici partnerskih organizacija i organizacija mladih su učestvovali u dve panel debate posvećene sledećim temama: oblikovanje budućnosti Evrope kroz aktivno učešće mladih i evroskeptična društva u vremenima krize – mogućnost za promene. U živoj debati, kojoj su prethodile nacionalne debate i predstavljanje četiri ekspertska papira, osvetljeni su problemi i aspiracije mladih u Evropskoj uniji i na Zapadnom Balkanu, kao i glavne prepreke i mogući podsticaji za njihovo veće društveno i političko angažovanje. Tako je i evroskepticizam posmatran, s jedne strane kao faktor demobilizacije mladih, a sa druge, kao deo kritičkog preispitivanja same EU. Naglašena je važnost revitalizacije politike proširenja EU, posebno prema Zapadnom Balkanu, kao važan element reformi Unije u novim geopolitičkim uslovima, nakon agresije Rusije na Ukrajinu.  Rat u Evropi i sve što je izazvao navedeni su kao bitan argument za mlade, kao imperativ za očuvanje i jačanje EU. Nejednake šanse, mera otvorenosti političkih sistema, pitanja iz oblasti vladavine prava, kao i promene u Evropskim politikama (proširenje) su teme koje su se nametale tokom debate.

Davanjem konkretnih primera angažovanja mladih i mogućeg pravca razvoja obrazovnog sistema koji bi uključivao edukaciju o EU, predočene su konture platforme za dalju akciju u složenoj zajednici naroda i država koja se stalno uvećava i menja.