Danas je održana radionicu “Zelena politika i praksa u Srbiji: Od klimatski pametne lokalizacije do pravedne zelene tranzicije”.

Cilj radionice je bio upoznavanje aktivista i aktivistkinja u oblasti zaštite životne sredine i ekoloških politika sa novim nalazima “Analize relevantnih kliamtskih okvira u funkciji klimatski pametne lokalizacije u Srbiji”, uz poseban akcenat na primenjivost i relevantnost koncepta klimatski pametne lokalizacije (koncept pametnih gradova).

Radionicu je fasilitirao Nenad Spasojević iz udruženja Centar za kreiranje politika i strategija.

Aktivnosti se realizuju u okviru projekta “U susret klimatskoj pravdi” koju sprovodi Evropski pokret Leskovac, u partnerstvu sa drugim lokalnim većima. Ove aktivnosti su deo EKO-SISTEM programa koji realizuju Mladi istraživači Srbije, a podržava Švedska.