Četvorodnevni Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva realizovan u Zrenjaninu od 2. do 5. decembra 2013. godine, u okviru projekta Znam kako da delujem.