Beograd, 2010. godine

 

Izdavač:
Evropski pokret u Srbiji

 

Kupite knjigu

 

SPOLJNA POLITIKA SRBIJE

Strategije i dokumenta

Knjiga “Spoljna politika Srbije: strategije i dokumenti” jeste rezultat rada na projektu “Definisanje strategije spoljne politike” koji je otvorio prostor za izradu tri različite strategije spoljne politike Srbije i predloga Strategije Foruma za međunarodne odnose EPuS. Na izradi strategija, koje su poslužile kao osnova za brojne javne debate, su radili studenti završnih godina fakulteta i mentori i asistenti iz Foruma. Knjiga ima i očiglednu dokumentarnu vrednost, jer sadrži i Zbirku dokumenata o spoljnoj politici Srbije od 1804. godine do danas. Dokumenta koja ukazuju na postojanje strateškog razmišljanja o spoljnoj politici Srbije u određenom istorijskom trenutku, bez obzira na državni okvir, imaju za cilj da omoguće studentima, članovima univerzitetske zajednice, diplomatama u procesu obrazovanja ili u službi i široj javnosti da se upoznaju sa dva veka bogate srpske spoljnopolitičke aktivnosti.