Vodič kroz Instrument pretpristupne pomoći IPA II 2014-2020., autora Andrije Pejovića, Mirjane Lazović, Ognjena Mirića i Ivana Kneževića, na jednostavan način predstavlja glavne karakteristike IPA II, obraćajući posebnu pažnju na specifičnosti u oblastima regionalne i teritorijalne saradnje, kao i poljoprivrede i ruralnog razvoja.

 

Ovo je druga publikacija Evropskog pokreta u Srbiji na temu Instrumenta za pretpristupnu pomoć, nakon Vodiča kroz pretpsristupnu pomoć IPA 2007-2013, koji je zbog velikog interesovanja doživeo dva dopunjena reizdanja (IPA 2007-2013, drugo dopunjeno, IPA 2007-2013, treće dopunjeno).

 

Intenziviranje procesa evropskih integracija otpočinjanjem pregovora za članstvo u Evropskoj uniji u januaru 2014. godine, donelo je velike izazove u pogledu reformi koje treba sprovesti u svim oblastima javnog sektora, privredi i društvu. Istovremeno, 2014. godina je prva godina nove sedmogodišnje finansijske perspektive Evropske unije, tokom koje će Srbiji biti omogućeno da koristi sredstva iz Instrumenta pretpristupne pomoći- IPA II. Ovo implicira potrebu veoma bliske veze između samog procesa pristupanja, obaveza i zahteva koje treba ispuniti tokom pregovora u okviru pojedinačnih poglavlja, i ovog finansijskog instrumenta čija je prvobitna namena upravo da podrži proces pristupanja. Ekonomska i finansijska situacija u zemlji kao i ograničene mogućnosti zaduživanja dodatno ističu značaj što efikasnijeg i efektivnijeg korišćenja ovog ali i ostalih instrumenata eksterne finansijske podrške. Pored značaja u finansijskom smislu, IPA II treba da omogući jačanje i izgradnju nacionalnih kapaciteta za upravljanje EU sredstvima, kako bi se na što bolji način pripremili za, znatno obimnije, strukturne i investicione fondove, koji će nam biti na raspolaganju kada postanemo zemlja članica EU.