Evropska unija suočava se sa rastućim nepoverenjem građana Evrope. Evropska kuća u Parizu (Maison de l’Europe de Paris) i njeni partneri veruju da se ovo danas preovlađujuće nepoverenje može da iščezne uz stimulaciju znanja o istoriji Evropske unije i ulozi koju danas igra.
Stoga, Maison de l’Europe de Paris razvila je sa svojim partnerima EUbyCITIZENS projekat – EU u očima građana, sa ciljem da dopre do što više građana iz različitih sredina u 10 zemalja Evrope. Projekat se odvija u državama članicama EU (Francuskoj, Bugarskoj , Španiji, Mađarskoj, Poljskoj, Sloveniji, Rumuniji ), zemljama kandidatima (Srbija, Crna Gora) i potencijalnom kandidatu (Bosna i Hercegovina), od istoka do zapada u Evropi. Ova politička i geografska raznolikost odslikava bogatstvo evropske kulture, kao i raznolikost pogleda na EU koji zajedno garantuju značaj projekta.

Cilj: 

Projekat će omogućiti bolje razumevanje evropske istorije i aktuelnih evropskih politika kako bi EU približila građanima i uključila ih u demokratski proces.

Sa tim ciljem, stručnjaci i predstavnici civilnog društva iz nekoliko zemalja, zajedno sa predstavnicima građana, učestvovaće u debatama o sledećim temama: istoriji Evropske unije, njenim vrednostima, kao i uticaju evropskih politika na svakodnevni život. Oni će zajedno pripremiti publikaciju pod nazivom “Evropska unija u očima evropskih građana”, koja će biti dostupna na svih 10 jezika zemalja koje učestvuju u projektu. Kao inspiracija, autorima će poslužiti prethodna publikacija koju 2012. godine je Evropska kuća u Parizu priredila u saradnji sa 3 partnera (iz Luksemburga, Poljske i Nemačke). Ova publikacija dostupna je na 3 jezika (francuskom, engleskom, nemačkom i poljskom).

Uticaj ovog projekta proizilazi iz publikacije i propratne digitalne prezentacije, koji će garantovati široku diseminaciju i omogućiti nastavnicima pristup ovim pedagoškim i nastavnim sredstvima. Predstavnici civilnog društva koji su aktivni u formalnom i neformalnom obrazovanju, biće njihovi prvi korisnici, dok će zauzvrat širiti informacije o projektu.

Ciljne grupe: Građani iz raznih sredina koji dolaze iz država 10 partnera na projektu (Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Francuske, Mađarske, Poljske, Rumunije, Slovačke, Srbije i Španije).

Aktivnosti: 

Nekoliko različitih, paralelnih aktivnosti (poput intervjua, konferencija, ispitivanja preko društvenih mreža) organizvaće se paralelno u okviru projekta kako bi se prikupila mišljenja evropskih građana iz 10 zemalja učesnica na projekta, u pogledu istorije, vrednosti EU i budućim evropskim pitanjima.
Konačno, publikacija i prikupljena mišljenja biće zajedno predstavljeni kroz digitalnu edukativnu prezentaciju razvijenu u Prezi formatu.
Partneri će se sastajati sa stručnjacima i predstavnicima građana: u februaru 2016. godine u Parizu tokom preliminarnog sastanka, a potom tokom 6 uzastopnih sastanaka na kojima će se pripremati publikacija (u aprilu 2016. u Varšavi, zatim u junu 2016. u Ljubljani, u septembru 2016. u Beogradu , u novembru 2016. u Sofiji, u januaru 2017. u Barseloni, i konačno u martu 2017. u Bukureštu ). U martu 2017. godine, partneri će finalizovati publikaciju kao i rad na digitalnoj prezentaciji. Konačno, 9. maja 2017. godine, publikacija i digitalna prezentacija biće javno predstavljene u Parizu na Dan Evrope.

Vremenski okvir: Januar 2016 – Jun 2017

 

DOKUMENTI: 

AKTIVNOSTI