građana”, je finansiran od strane programa Evropske unije – Evropa za gradjane i gradjanke. Cilj projekta je da razotkrije izvore evroskepticizma među mladima u državama EU i među državama kandidatima za pristupanje EU.

Projekat se fokusira na obrazovanje i osnaživanje mladih putem vebinara, radionica i organizovanog putovanja u Brisel gde će mladi ostvariti komunikaciju i razmenu mišljenja sa zvaničnicima EU.

Glavne aktivnosti na projektu su:

  1. Organizacija 10 vebinara za učenike/ce koje će predvoditi stručnjak o EU. Vebinari će učesnike edukovati o EU, njenim institucijama i politikama.
  2. Radionica u Beogradu sa 15 odabranih učesnika sa vebinara. Radionica će se sastojati od diskusije koju će moderirati stručnjaci iz institucija uključenih u projekat, istražujući stavove mladih o budućnosti EU, glavne probleme sa kojima se suočavaju i predloge rešenja.
  3. Putovanje u Brisel za 6 izvanrednih mladih učesnika iz Srbije. Na osnovu učinka na radionici u Beogradu, 6 mladih učesnika će biti odabrano da učestvuje na međunarodnoj radionici u Briselu. Na radionici će učesnici razgovarati o svojim razmišljanjima i zabrinutostima u vezi s budućnošću EU, njenim slabim tačkama, kao i predložiti moguća rešenja u međunarodnom okruženju sa 4 predstavnika EU, uz pomoć moderatora.

Na osnovu ovih aktivnosti, eksperti za različite evropske politike će napisati četiri dokumenta o politici u cilju borbe protiv evroskepticizma. Kako bi se mladi ljudi osnažili alatima za suprotstavljanje evroskeptičnim narativima među njihovim vršnjacima, tokom projekta će biti kreiran priručnik sa praktičnim primerima i strategijama.

Partnerske organizacije Institute for European Integration (Češka republika), Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) (Grčka), EuropaNova (Francuska) and European Movement in Serbia (EMinS) (Srbija)

Period realizacije: Mart 2021 – Avgust 2022.