TEST – IZRADA STRATEŠKE STUDIJE O RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE U KONTEKSTU STRATEGIJE JIE2020

Opis problema: Kao što je istaknuto u strategije JIE 2020, nezaposlenost i socijalni problemi su najveća prepreka razvoja pojedinačno država i celokupnog regiona jugoistočne Evrope. Sve države se suočavaju sa [...]